นวด

Palmy24 พ.ค. 2017

เนื้อเพลง

เพลง: นวด

ศิลปิน: Palmy

 

ใครบางคน

ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม

ทุกข์ระทมและเจ็บช้ำทุกที

นวดยังไงถึงจะหาย

เหมือนร่างกาย

เมื่อยก็เลยต้องนวด

ปวดที่ใด

นวดไปตรงที่ปวด

แต่หัวใจ

นวดยังไงถึงจะหาย

 

นวด นวด หยุด หยุด

นวดเส้น กดจุด

เดี๋ยวตึง เดี๋ยวหย่อน

เดี๋ยวเกร็ง เดี๋ยวผ่อน

นวด นวด หยุด หยุด

ถึงใจถึงจุด

เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมันก็หาย

 

ก็เหมือนที่เคย

ให้รักเธอมากแค่ไหน

เดี๋ยวก็ต้องเจ็บช้ำ

เหมือนเดิมตลอด

เจ็บและปวด

เหมือนจะหายขาด

แล้วเธอก็มาเหยียบซ้ำ

ก็เพราะว่าเส้นความรัก

มันจับไม่เจอ

หรือจริงจริง

ความรักมันอยู่ที่เธอ

จับเท่าไหร่ก็ไม่หายขาด

ต้องแก้ด้วยการไม่รัก

 

คิดถึงเธอขึ้นเมื่อไหร่

ก็ปวดใจทุกที

หาวิธีก็ไม่มีซักทาง

ฉันก็เลยต้องกลับมา

นวด นวด หยุด หยุด

นวดเส้น กดจุด

เดี๋ยวตึง เดี๋ยวหย่อน

เดี๋ยวเกร็ง เดี๋ยวผ่อน

นวด นวด หยุด หยุด

ถึงใจถึงจุด

เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมันก็หาย

 

ก็เหมือนที่เคยให้รักเธอมากแค่ไหน

เดี๋ยวก็ต้องเจ็บช้ำเหมือนเดิมตลอด

เจ็บและปวดเหมือนจะหายขาด

แล้วเธอก็มาเหยียบซ้ำ

ก็เพราะว่าเส้นความรักมันจับไม่เจอ

หรือจริงจริงความรักมันอยู่ที่เธอ

จับเท่าไหร่ก็ไม่หายขาด

ต้องแก้ด้วยการไม่รัก

 

อู้ว อู อู

เธอเข้ามาทำให้ฉันต้องเจ็บช้ำ

อู้ว อู อู

เธอเป็นคนเดียวที่เข้ามาตอกย้ำ

อู้ว อู อู

เธอเข้ามาทำให้ใจฉันออดแอด

ปอดแปด เหยาะแหยะ

เหลาะแหละ มันด่อกแด่ก

ค่อกแคก กระตุกกระตัก

มันหยุบมันหยับ

ที่ฉันต้องเจ็บเมื่อไหร่จะหาย

 

นวด นวด หยุด หยุด

นวดเส้น กดจุด

เดี๋ยวตึง เดี๋ยวหย่อน

เดี๋ยวเกร็ง เดี๋ยวผ่อน

นวด นวด หยุด หยุด

ถึงใจถึงจุด

เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมันก็หาย

 

ก็เหมือนที่เคยให้รักเธอมากแค่ไหน

เดี๋ยวก็ต้องเจ็บช้ำเหมือนเดิมตลอด

เจ็บและปวดเหมือนจะหายขาด

แล้วเธอก็มาเหยียบซ้ำ

ก็เพราะว่าเส้นความรักมันจับไม่เจอ

หรือจริงจริงความรักมันอยู่ที่เธอ

จับเท่าไหร่ก็ไม่หายขาด

ต้องแก้ด้วยการไม่รัก

 

ก็เหมือนที่เคยให้รักเธอมากแค่ไหน

เดี๋ยวก็ต้องเจ็บช้ำเหมือนเดิมตลอด

เจ็บและปวดเหมือนจะหายขาด

แล้วเธอก็มาเหยียบซ้ำ

ก็เพราะว่าเส้นความรักมันจับไม่เจอ

หรือจริงจริงความรักมันอยู่ที่เธอ

จับเท่าไหร่ก็ไม่หายขาด

ต้องแก้ด้วยการไม่รัก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***