ลำเลาะทุ่ง

ไมค์ ภิรมย์พร27 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

ลำเลาะทุ่ง - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

Written by:สุรินทร์ ภาคศิริ/นำชัย อ้นทิม

แป่นแว่น แฟนเพิ่น ผู้งามแท้น้อ (เยอเข้าไป)

 

เจ้าผู้นวลละออ อ้ายมาพบพ้อ

 

อยากชิดใกล้ (ตาตี โยนเต)

 

อ้ายนี่มัก สาวหมอลำ

 

ผู้แก้มป่ายล่าย (เยอเข้าไป)

 

แก้มป่ายล่าย บ่สนอ้ายแหน่บ่น้อ (เยอเข้าไป)

 

สาวเอยยิ้มให้อ้ายแหน่

 

จักน้อยได้บ่ (เยอเข้าไป)

 

โอ้น้อสาวเอย บ่ฮักบ่เว้า

 

บ่เอาบ่ว่า (เยอเข้าไป)

 

โอ้น้อสาวเอย บ่ฮักบ่เว้า

 

บ่เอาบ่ว่า (ตาตี โยนเต)

 

เจ้าดอกเอย (บา บีฮาย)

เจ้าดอกซ้อนเอย

 

เฮ้อ เออ เออ เอ่ย เฮ้อ เออ เอิง เอย เอ๊ย

เจ้าดอกมันปลา อ้ายฮักจริง ขอจงเมตตา

 

จงเวทนา อ้ายนี้จักน้อย

 

เอ่อ เฮ้อ เอย เอ่อ เฮ้อ เอย

เจ้าแจ่ม เจ้าแจ่ม มณีอ่ำทำ

 

อ้ายฮักสาวหมอลำ โอ้แม่งามขำน้องจงเห็นใจ

 

ปวยลวย สวยเอย ลูกสาวผู้ใด๋ (เยอเข้าไป)

 

เจ้าผู้แก้มป่วยหลวย ฮับฮักอ้ายด้วย

 

เถิดหนอคนโก้ (ตาตี โยนเต)

 

ถ้าได้น้อง มาเคียงครอง

 

จะใส่ตู้โชว์ (เยอเข้าไป)

 

อ้ายสิโอ๋ ตัวเจ้าบ่ห่างหนี (เยอเข้าไป)

 

ออนซอน อ้ายขอฮ่วมหมอน

 

กับน้องคนดี (เยอเข้าไป)

 

ออนซอน อ้ายขอฮ่วมหมอน

 

กับน้องคนดี (เยอเข้าไป)

 

โปรดจงได้ปรานี ก้อนคำของอ้าย

 

ผู้งามเอ้ย (ตาตี โยนเต)

 

เจ้าดอกเอย (บา บีฮาย)

 

เจ้าดอกฮักเอย เฮ้อ เออ เออ เอ่ย

เฮ้อ เออ เอิง เอย เอ๊ย

 

เจ้าดอกลำไย ถ้าได้น้องมาเคียงกาย

 

ชาตินี้พี่ชาย คงสมมโน

 

เอ่อ เฮ้อ เอย เอ่อ เฮ้ย เอย

เจ้าแจ่ม เจ้าแจ่มมโนนัย

 

อ้ายฮัก น้องปานใด

 

ก็สมหทัย ฮักน้องคนเดียว

 

อ้ายฮัก น้องปานใด

 

ก็สมหทัย ฮักน้องคนเดียว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***