ซังคนหลายใจ

ไมค์ ภิรมย์พร27 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

ซังคนหลายใจ - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

 

Written by:หมีดำ/บุรินทร์ มาศงามเมือง

 

ซังคนหลายใจ

 

ซังคนหลายใจ

 

จะฮักผู้ใด๋ฮักไผแท้นี่

 

ฮักจริงก็บอก

 

อย่าหลอกให้ช้ำฤดี

 

หากแม้นบ่คิดปรานี

 

จงตัดไมตรีอย่ามีเยื่อใย

 

ซังคนหลอกลวง

ซังคนหลอกลวง

 

บ่ฮักอย่าหวง

 

ทำหวงห่วงใย

 

จับปลาสองมือ

 

แล้วจะถือได้อย่างใด

 

บ่ฮักจงหลีกทางไป

 

แนวคนหลายใจบ่ปรารถนา

 

ผู้นี่ก็ซู้ ผู้นั่นก็ซู้ บ่ฮู้เมื่อใด

 

จะไขประตูวิวาห์

 

จะอยู่ลวงโลก

 

หรืออยู่เป็นเฒ่าค้ำฟ้า

 

หรือคู่วิวาห์

 

หาบ่พบพาน

 

ซังคนหลายใจ

 

ซังคนหลายใจ

 

บ่ฮักก็ไป

 

แล้วอย่าลวงกัน

 

แม้นบ่ฮักแท้

 

จงแก้โซ่สายสัมพันธ์

 

ให้คลายบ่วงออกจากกัน

 

ตราบชั่วชีวันอย่าพบกันเลย

 

ผู้นี่ก็ซู้ ผู้นั่นก็ซู้ บ่ฮู้เมื่อใด

 

จะไขประตูวิวาห์

 

จะอยู่ลวงโลก

 

หรืออยู่เป็นเฒ่าค้ำฟ้า

 

หรือคู่วิวาห์

 

หาบ่พบพาน

 

ซังคนหลายใจ

ซังคนหลายใจ

 

บ่ฮักก็ไป

 

แล้วอย่าลวงกัน

 

แม้นบ่ฮักแท้

 

จงแก้โซ่สายสัมพันธ์

 

ให้คลายบ่วงออกจากกัน

 

ตราบชั่วชีวันอย่าพบกันเลย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***