ลูกผู้ชายหัวใจสองล้อ

คาราบาว (Carabao)24 มี.ค. 2005

เนื้อเพลง

Looke Poo-shy Hua Jai Song Lor - คาราบาว (Carabao)

อย่ามาถามเลย ว่าจะไปไหน

 

เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป

 

อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ

 

ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด

 

แดดแผดเผา

ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน

 

ขึ้นหลังอานบิดเรื่อยเปื่อย

เบียร์เย็นๆ

 

ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็น

 

ไม่เคี่ยวเข็ญใช้ชีวิตผลิตแต่เงิน

 

เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน

 

เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน

 

Money for nothing bike for free

 

Money for nothing bike for free

 

Money for nothing bike for free

 

Money for nothing bike for free

 

โลกใบนี้ยังมีเพื่อนรอเราอยู่

 

ออกไปดู หมู่ชนผู้ยากไร้

 

แบ่งปันรักปรารถนาดี

ด้วยดวงใจ

 

ช่วยผ่อนคลายได้สักนิดก็ยังดี

 

ดีกว่าปล่อยให้ผู้คนต้องโดดเดี่ยว

 

ไม่แลเหลี่ยว เที่ยวเฉากับชนชั้น

ชีวิตคนเรามีสิทธิ์พอๆ กัน

 

มีสวรรค์ มีนรก อยู่ในใจ

 

ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า

 

ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล

 

ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล

 

สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย

 

อย่ามาถามเลย ว่าจะไปไหน

 

เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป

 

อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ

 

ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด

 

แดดแผดเผา

ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน

 

ขึ้นหลังอานบิดเรื่อยเปื่อย

เบียร์เย็นๆ

 

ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเห็น

 

เห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็นหัวใจ

 

ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า

 

ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล

 

ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล

 

สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ

 

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***