เกิดอยู่เมืองไทย

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: เกิดอยู่เมืองไทย

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

เกิดอยู่เมืองไทยโตอยู่เมืองไทย

เรียนอยุ่เมืองไทยแต่งงานอยุ่เมืองไทย

มีลูกอยุ่เมืองไทยชีวิตที่ฝากไว้บนแผ่นดินนี้

ลืมตาขื้นมาดูโลก เจอทุกข์โศกผ่านพ้นถึงวันนี้ได้

ยังไม่ตายหัวใจยังเต้นกระโดดต่อไป

สองเท้าก้าวยืนอยุ่บน เขตแคว้นแดนถิ่นดินนี้เมืองไทย

อยู่ยังไง คิดอะไร ทำอะไร ก็ล้วนเอาจากแผ่นดินนี้

บางคนลืมแผ่นดิน ปล้นชิงยื้อแย่งจากแผ่นดินนี้

เอาป่าไม้ เอาภูเขา เอาทะเล เอาชีวิตคน เอาทุกอย่าง

อย่างนี้ต้องด่าไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย

ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย

ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย (ไอ้ควาย ไอ้ควาย…)?

ไอ้ควาย

ก่อร่างสร้างตัวความรู้ในหัว ทุกอย่างจรดตีน

บุญคุณแผ่นดินจนชีวิตสิ้น ทดแทนไม่หมด

เมืองนอกเมืองนาดีแค่ไหน

ขออยู่เมืองไทยจนร่างหายหด

ดินกลบสลายร่างกายเป็นปุ๋ย

บำรุงแผ่นดินให้งอกงามต่อไป

บางคนถอดเงาฝรั่ง

เหยียบหยามพวกกันลืมว่าเป็นไทย

ตีนไหนเหยียบแผ่นดินไหน

เป็นสถุลเนรคุณแผ่นดินเกิด

อย่างนี้ต้องด่าไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย

ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย

ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย ไอ้ควาย (ไอ้ควาย ไอ้ควาย…)?

ไอ้ควาย

ก่อร่างสร้างตัวความรู้ในหัว ทุกอย่างจรดตีน

บุญคุณแผ่นดินจนชีวิตสิ้น ทดแทนไม่หมด

เมืองนอกเมืองนาดีแค่ไหน

ขออยู่เมืองไทยจนร่างหายหด

ดินกลบสลายร่างกายเป็นปุ๋ย

บำรุงแผ่นดินให้งอกงามต่อไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***