ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง I Am The Best ศิลปิน 2NE1

I Am The Best

2NE117 ธ.ค. 2014

เนื้อเพลง

Song: I Am The Best

Artist: 2NE1

 

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เช เช เช อิล ชัล นากา

 

Bam Ratatata Tatatatata

Bam Ratatata Tatatatata

Bam Ratatata Tatatatata

Bam Ratatata Tatatatata

Oh my god

 

นูกา บวาโก เนกา ชม ชูกยอชูจันนา

alright

 

ทุลเจ การามยอน อีโมมี ซอรอมจันนา

alright

 

นอน ดวีรึล ดาราโอจีมัน

นัน อับมัน โพโก ชิลชูเฮ

เนกา อันจึน เทอีบึล วีรึล ดวีออดานยอ

I don’t care

 

คอนดือรีมยอน คัมดัง มดแฮ

I’m hot hot hot hot fire

ทวีจีบอจิกี จชอเน

เชจบัล นูกา นัล ชม มันรยอ

 

อดจังงึล ยอลอ กาจัง

ซังกึมมัน โนซึล คอลจิโก

คออุลเอ พีชิน เน ออลกูรึล

กมกมมี ซัลพีโก

ชีกึมมึล ยอดอลชี

ยักซกชีกานนึน ยอดอลชี บัน

โดโดฮัน คอลอึมมือโร นาซอนนี พัม

 

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เช เช เช อิล ชัล นากา

 

เเนกา บวาโด แนกา จ(ช)ม กึดเนชูจัดนา

alright

 

เนกา นาราโด อี มมมี พูรอมจันนา

alright

 

นัมจาดือรึน นัล ทูราโพโก

ยอจาดือรึน ตาราแฮ

แนกา อาจึน อี จารารึล

แมอิล นมบวา พีคนแฮ

 

ซอนซูอินจอก พมมัน จับนึน

ออรีบอรีฮัน Playa

นอน บารอม ปาชิน ตาอีออจอรอม

โพโก ชดเก จายอ

 

ออตอน บีกโยโด นัน คอบูแฮ

อีกอน คยอมซนฮัน แยกี

คาจีรึล นนฮามยอน นัน

Billion dollar baby

 

มวอล ชุม มานึน ซารัมดือรึน

ทา อาราซอ อาราบวา

อามูนา จั(ช)บโก มูรอบวา

นูกา เชอิล ชัล นากา

 

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เนกา เชอิล ชัลนากา

เช เช เช อิล ชัล นากา

 

นูกา เนกา นาโพดา ทอ ชัลนากา

No no no no Na na na na

 

นูกา เนกา นาโพดา ทอ ชัลนากา

No no no no Na na na na

 

นูกา เนกา นาโพดา ทอ ชัลนากา

No no no no Na na na na

นูกา เนกา นาโพดา ทอ ชัลนากา

No no no no Na na na na

 

Bam Ratatata Tatatatata

Bam Ratatata Tatatatata

Bam Ratatata Tatatatata

Bam Ratatata Tatatatata

Bam Ratatata Tatatatata

Oh my god

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***