ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง Go Away ศิลปิน 2NE1

Go Away

2NE19 ก.ย. 2010

เนื้อเพลง

Song: Go Away

Artist: 2NE1

นอ มู ชี ซา ฮา จัน ฮา นอ ดัพ จี มซ ฮา จัน ฮา

ชี กึม ชอ กึง อี อัน ดเว ออ จี รอ วอ เว

นู กา นู กู ราง เฮ ออ จยอ

เน กา นา ราง เฮ ออ จยอ

จัล เซง กัก ฮา โก มัล เฮ Yeah!

 

นัล ตา รา ดา นี ดอน นัม จา ชัม คเวน ชัน ฮัซ ดอน นัม

นัน นอ ฮา นา เต มู เน ทา โพ เนซ นึน เด

นู กา นู กู ราง เฮ ออ จยอ

เน กา นา ราง เฮ ออ จยอ

นา ออพ ชี ชัล ซา รา บวา Yeah!

 

Tonight ฮา พิล โต พี นึน เน รยอ เว

เน โม ซึพ โช รา เฮ จี เก

 

นัล วี โร ฮา จี นึน มา

อี ซน ชี วอ อี เจ นา มี นี ก้า

 

เน กอก จอง มัล โก Go Away

ชิพ ชัก ออพ ชี ซา รา จยอ ชุล เก

เม ดัล ริล ชุล อา รัซ เกซ จี

ยอก กยอ วอ ชัก กัก ฮา จี มา

 

ทอ มอซ จิน ซา รัม มัน นัล เก

นอล ฮู ฮเว ฮา เก มัน ดือ รอ ชุล เก

ซึล พือ มึน ชี กึม ปู รี ยา Boy

Cause love is over

Love-love is over tonight

 

Just say what you gotta say

ออ จอม คึท กา จี มอ ซอพ นี ?

Fianc Beyonce

I’m walkin’ out of destiny

โช รา ฮัน ฮล โร กา อา นิน ฮวา รยอ ฮัน ซล โร

That’s my way

โม ดึน กอล ทา จวอซ ซือ นี โอ ฮี รยอ นัน ฮู ฮเว อัน เฮ

จี กา ดอ ซึล พึน ชอก คึท กา จี มอซ ซิซ นึน ชอก

All you do is act a fool You ain’t shit without your crew

ชี กัน ออพ ซอ I gotta go

อันนยอง good bye/ adios

เน มซ นัน ออล กุล ทา ชิน โพ โก ชิพ จิน อัน ฮา no more

 

Tonight ฮา พิล โต บี นึน เน รยอ เว

เน โม ซึพ โช รา เฮ จี เก

 

นัล วี โร ฮา จี นึน มา

อี ซน ชี วอ อี เจ นา มี นี ก้า

 

เน กอก จอง มัล โก Go Away

ชิพ ชัก ออพ ชี ซา รา จยอ ชุล เก

เม ดัล ริล ชุล อา รัซ เกซ จี

ยอก กยอ วอ ชัก กัก ฮา จี มา

 

ทอ มอซ จิน ซา รัม มัน นัล เก

นอล ฮู ฮเว ฮา เก มัน ดือ รอ ชุล เก

ซึล พือ มึน ชี กึม ปู รี ยา Boy

Cause love is over

Love-love is over tonight

 

Go Go Go Away Eh Eh Eh Eh

Go Away Eh Eh Eh Eh

Go Away Eh Eh Eh Eh

Go Away Eh Eh Eh Eh

 

เน กอก จอง มัล โก Go Away

ชิพ ชัก ออพ ชี ซา รา จยอ ชุล เก

เม ดัล ริล ชุล อา รัซ เกซ จี

ยอก กยอ วอ ชัก กัก ฮา จี มา

 

ทอ มอซ จิน ซา รัม มัน นัล เก

นอล ฮู ฮเว ฮา เก มัน ดือ รอ ชุล เก

ซึล พือ มึน ชี กึม ปู รี ยา Boy

Cause love is over

Love-love is over tonight

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***