วันใหม่

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์30 มี.ค. 2007

เนื้อเพลง

Won Mai - Pongsit Kamphee

 

Written by:Pongsit Kum/Pongsit Kumpee

 

วันนี้สายลม

 

ยังโพยพัดมา

 

วันนี้น้ำตา

 

อาจจะยังไหล

 

ปล่อยให้ไหลหลั่ง

 

จนเหือดแห้งไป

 

รอให้หัวใจ

 

กลับแกร่งเช่นเดิม

 

วันนี้ฟ้าหม่น

 

รออาทิตย์มา

 

วันนี้ท้องฟ้า

 

อาจไม่สดใส

 

รอแสงสว่าง

 

เบิกทางนำชัย

 

เพื่อเริ่มวันใหม่

 

สดใสเช่นเดิม

 

แค่เพียงเธอ

ไม่ท้อ รอคอย

 

กล้ำกลืน น้ำตา ไว้บ้าง

 

รอเพื่อ รักษาใจ

 

นิ่งเพื่อ สร้างพลัง

 

แล้ววันหนึ่ง จะเป็น ของเธอ

 

แค่เพียงเธอไม่ท้อรอคอย

 

กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง

 

รอเพื่อรักษาใจ

 

นิ่งเพื่อสร้างพลัง

 

แล้ววันหนึ่ง

 

จะเป็นของเธอ

 

วันนี้ดวงดาว

 

ยังโปรยยิ้มมา

 

วันนี้ท้องฟ้า

 

กลับคืนสดใส

 

ให้หวังวันหนึ่ง

 

ฝันเป็นดั่งใจ

 

ก้าวเดินครั้งใหม่

 

ด้วยใจดวงเดิม

 

ให้หวังวันหนึ่ง

 

ฝันเป็นดั่งใจ

 

ก้าวเดินครั้งใหม่

 

ด้วยใจดวงเดิม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***