คิดถึง

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 พ.ย. 2015

เนื้อเพลง

 

คิดถึง (思念) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

Written by:Pongsit Kamphee

 

เสียงคลื่น ซัดสาด

 

มองเห็นไกลสุดขอบฟ้า

 

มีทะเลทุกเวลา

 

แต่บางทีไม่มีเธอ

 

คลื่นซัดหาฝั่ง

 

เหมือนใจร่ำ

คร่ำครวญหา

 

จากกันไปตามเวลา

 

จากกันให้เธอสุข ใจ

 

แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

 

ฉันพร่ำบอก

 

ให้เธอเข้าใจ

 

เพราะรักจริงจริง

 

รักคือการให้ ฉันให้เธอ

 

จะมีใครบ้างหนอ

 

ที่พอเห็นใจ

 

ความรัก

สับสนในใจเสมอ

 

ถึงคร่ำครวญหา

 

กลับมา เหมือนเคย

 

แต่พอเจอ

เธอต้องยิ้มสุขใจ

 

ขอเพียงแต่ให้เธอสบาย

 

เท่านั้นก็พอ

 

แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

 

ฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจ

 

เพราะรักจริงจริง

 

รักคือการให้ฉันให้เธอ

 

จะมีใครบ้างหนอ

 

ที่พอเห็นใจ

 

ความรักสับสน

ในใจเสมอ

 

ถึงคร่ำครวญหา

 

กลับมาเหมือนเคย

 

แต่พอเจอเธอ

ต้องยิ้มสุขใจ

 

ขอเพียงแต่ให้เธอ

 

สบายเท่านั้นก็พอ

 

ฉันคิดถึงเธอ

 

ไม่อาจบอกกับใครเขา

 

อยู่กับใจของตัวเรา

 

อยู่ในความคำนึงผู้เดียว

 

ฉันคิดถึงเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***