รวมกันเข้า

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์3 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

รวมกันเข้า - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

Written by:มงคล อุทก

 

มาร่วมกันเข้าจะกอดเข่าอยู่ทำไม

เดี๋ยวมันจะสาย

 

มิตรสหายเขาจะคอย

 

อย่าทำสำออยอยู่เลย

เพื่อนเอ๋ย เพื่อนไทย

 

เลือดไทยในกายเรา

 

สู้แต่เก่าต้นตระกูล

 

มันยังไม่สูญ

 

ในตัวคุณมีมากมาย

มาเถิดเพื่อนหญิงเพื่อนชาย

มาเพื่อนทั้งหลายมาร่วมกัน

 

เอ้ย มาร่วมกัน

 

เรามีเพื่อนชาวนา

อยู่กับป่าอยู่กับทุ่ง

อยู่ตามเขาสูง

เขาจะมุ่งลงมา

 

ร่วมมวลประชา

 

มาพลิกฟ้าเอาแผ่นดิน

 

พลิกฟ้าเอาแผ่นดิน

 

เรามีเพื่อนกรรมกร

 

เราสู้แต่ก่อนมาตั้งนาน

 

อยู่ตามโรงงาน

เรามาประสานร่วมกัน

 

มาเป็นอำนาจฟาดฟัน

มาร่วมกันมามา มารวมกัน

 

เอ้ารีบหน่อยเถอะประชา เร็ว

 

มารวมกัน รวมชนทุกชั้น

 

ขับใสไอ้กันและสมุน

ขจัดเหล่านายทุน

 

ชาติสถุนอเมริกา กับญี่ปุ่น

 

ตีเข้าไป ฮืม ฮืม

 

ตีเข้าไป ฮืม ฮืม

 

เรามีเพื่อนชาวนา

อยู่กับป่าอยู่กับทุ่ง

 

อยู่ตามเขาสูง

เขาจะมุ่งลงมา

ร่วมมวลประชา

 

มาพลิกฟ้าเอาแผ่นดิน

 

พลิกฟ้าเอาแผ่นดิน

 

เรามีเพื่อนกรรมกร

 

เราสู้แต่ก่อนมาตั้งนาน

อยู่ตามโรงงาน

 

เรามาประสานร่วมกัน

 

มาเป็นอำนาจฟาดฟัน

มาร่วมกันมามา มารวมกัน

 

เอ้ารีบหน่อยเถอะประชา เร็ว

 

มารวมกัน รวมชนทุกชั้น

ขับใสไอ้กันและสมุน

ขจัดเหล่านายทุน

 

ชาติสถุนอเมริกา กับญี่ปุ่น

 

มาร่วมกันเข้าจะกอดเข่าอยู่ทำไม

เดี๋ยวมันจะสาย

มิตรสหายเขาจะคอย

 

อย่าทำสำออยอยู่เลย

เพื่อนเอ๋ย เพื่อนไทย

มามา

มาร่วมกันเข้าจะกอดเข่าอยู่ทำไม

เดี๋ยวมันจะสาย

 

มิตรสหายเขาจะคอย

 

อย่าทำสำออยอยู่เลย

 

เพื่อนเอ๋ย เพื่อนไทย

 

เพื่อนเอ๋ย เพื่อนไทย

เราอย่าทำสำออยอยู่เลย

เพื่อนเอ๋ย เพื่อนไทย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***