เนื้อเพลง

เพลง: ออนซอนอีสาน

ศิลปิน: ศร สินชัย ดอกอ้อ-ก้านตอง ก้านตอง ทุ่งเงิน

 

สมแล้วคำเล่าขานคนอีสานน้ำใจดี

ยึดมั่นประเพณีน้ำใจมีเอื้อเฟื้อเจือจุน

เป็นตาออนซอนตามกันสลอนเข้าวัดทำบุญ

โอบเอื้อและเกื้อกูลได้ทำบุญคือสุขใจหนอ

 

ยามแขกไปไทยมายื่นน้ำท่าแบ่งน้ำใจ

เชิญพักก่อนจั่งไปยื่นขันน้ำใจบ่ต้องขอ

กินข้าวแล้วยังมาธุระหยังฟ่าวฟ่าวจ้อจ้อ

ร่างกายสบายดีบ่ถามด้วยความห่วงใย

 

อีสานเอ้ย

สะออนเด้

สะออนแท้น้อ

สะออนแท้น้อ

สะออนแท้น้อ

ละสะออนแท้น้อ

อีสานเอ้ยสะออนเด้สะออนล้น

สะออนใจคนกว้างสดใส

ม่วนคำเว้าออนซอนน้ำใจ

ทุกเดือนไปบุญประจำก็มี

เฮ็ดบุญตามฮีตตามครอง

ฮีตสิบสองครองสิบสี่

ยิ่งเป็นบุญประจำปี

คนอีสานมีความสนุกเหลือเกิน

 

ข้าวสากข้าวประดับดินพอฝนรินน้ำเจิ่งนา

นกตูมลงหาปลาร้องส่งมาเสียงเพลิดเพลิน

 

แต่พอลมล่องมา

เดือนออกพรรษาสนุกเหลือเกิน

ดูพลุตะไลเพลิดเพลิน

อีสานหนาตาออนซอน

 

อีสานเอ้ย

สะออนเด้

สะออนแท้น้อ

สะออนแท้น้อ

สะออนแท้น้อ

ละสะออนแท้น้อ

อีสานเอ้ยสะออนเด้สะออนล้น

สะออนใจคนกว้างสดใส

ม่วนคำเว้าออนซอนน้ำใจ

ทุกเดือนไปบุญประจำก็มี

เฮ็ดบุญตามฮีตตามครอง

ฮีตสิบสองครองสิบสี่

ยิ่งเป็นบุญประจำปี

คนอีสานมีความสนุกเหลือเกิน

 

ข้าวสากข้าวประดับดินพอฝนรินน้ำเจิ่งนา

นกตูมลงหาปลาร้องส่งมาเสียงเพลิดเพลิน

 

แต่พอลมล่องมา

เดือนออกพรรษาสนุกเหลือเกิน

ดูพลุตะไลเพลิดเพลิน

อีสานหนาตาออนซอน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***