ดอกอ้อ - ศร - ก้านตอง ชุดพิเศษ มัน ม่วน แซบ

ศร สินชัย, ดอกอ้อ-ก้านตอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน14 มี.ค. 2013 10 เพลง