พ่อเป็นกรรมกร

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์18 ส.ค. 2006

เนื้อเพลง

Paw Pen Kum Mah Korn - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Written by:Pongsit Kum/Pongsit Kumpee

 

ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว

ทุกครั้งที่หิวฉันคิดถึงพ่อ

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อต้องจากจรไปแดนไกล

 

ต้องจากบ้านไป

 

ไปขายแรงงาน

 

พ่อจากบ้านไป

 

ไปขายแรงงาน

 

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน

 

แต่ในยามจนกลับหาย

 

ก็ใครเล่าใครอยากจน

 

ใครอยากอดทนขื่นขมดวงใจ

 

จากบ้าน

 

ห่างเมือง ไปทำไม

 

ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

 

ไปทำไม

 

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ

 

จะทำก็ทำได้ยังไง

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์เสียงแทบไม่มี

 

เสียงของเราไม่มีความหมาย

พ่อยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี

 

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ

 

จะทำก็ทำได้ยังไง

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์เสียงแทบไม่มี

 

เสียงของเราไม่มีความหมาย

พ่อยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี

 

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

อยู่เมืองไทย

 

อยู่ดีไม่ดี อยู่เมืองไทย

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***