กลับกลาย

มาลีฮวนน่า1 ก.พ. 1999

เนื้อเพลง

เพลง: กลับกลาย

ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

 

ท้องฟ้าย่อมมีเวลาเปลี่ยนสี

ลำธารที่มีย่อมมีวันหนึ่งแห้งเหือดหาย

เมื่อร้อนแล้งไม่มีเมฆฝนมาโปรยปราย

ลมเย็นสบายก็พัดแปรเปลี่ยนทิศทาง

เพราะทุกๆอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว

และทุกๆอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

บอกคำรัก ซ้ำๆยังเบื่อฟัง

ป้อนคำหวาน ซ้ำครั้ง ยังจืดจาง

เพราะทุกๆอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว

เพราะทุกๆอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

เหมือนมีใครผ่านมาผ่านไปแล้วจากจร

เวิ้งว้าง เดินสู่เส้นทางการสูญเสีย

สัญลักษณ์ที่มีก็พลันมาเสื่อมสลาย

รสรัก ที่เคยหวานฉ่ำมากลับกลาย

เปลี่ยนแปลงง่ายดาย

เหมือนคนไม่เคยรู้รักกัน

เพราะทุกๆอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว

เพราะทุกๆอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

เหมือนมีใครผ่านมาผ่านไปแล้วจากจร

บอกคำรัก ซ้ำๆยังเบื่อฟัง

ป้อนคำหวาน ซ้ำครั้ง ยังจืดจาง

เพราะทุกๆอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว

เพราะทุกๆอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

เหมือนมีใครผ่านมาผ่านไปแล้วจากจร

เวิ้งว้าง เดินสู่เส้นทางการสูญเสีย

สัญลักษณ์ที่มีก็พลันมาเสื่อมสลาย

รสรัก ที่เคยหวานฉ่ำมากลับกลาย

เปลี่ยนแปลงง่ายดาย

เหมือนคนไม่เคยรู้รักกัน

เพราะทุกๆอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว

และทุกๆอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

หยุดตอกย้ำความผิดชอกช้ำที่ผ่านมา

เหนื่อยและล้า ค้นเค้นหารักคนมากใจ

เพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไป

เพราะโลกกว้างใหญ่เธอมีที่ไปในที่ดีกว่า

เพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไป

เพราะโลกกว้างใหญ่เธอมีที่ไปในที่ดีกว่า

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***