ทา ดม อม เช็ด

Big Ass27 ก.ค. 2015

เนื้อเพลง

เพลง: ทา ดม อม เช็ด

ศิลปิน: Big ass

 

คิดคิดคิดมากไป

วิงเวียนทาด้วยยาหม่อง

แหกปากตะโกนร้อง

เมื่อเจ็บคอต้องลูกอม

ร้อนมาก็พักร้อน

ต้องพึ่งพาด้วยยาดม

เรื่องเศร้าไม่สุขสม

มีทิชชู่เช็ดน้ำตา

 

ทา (ทาดมทา)

ทา (ทาดมทา)

 

ไม่ทา ก็ดม อมเช็ด

ไม่อม ก็ดม ทาเช็ด

เป็นกล่อง หรือลองเป็นเม็ด

ถ้าไม่เอา ไม่ต้องมาให้เห็น

 

เล็กน้อยไม่ถูกใจจนใครๆ ก็มองผ่าน

เวลาที่ต้องการไม่เจอมันจะรู้ดี

ลองดมลองอมดูจะทาถูก็เข้าที

คุณคือผู้โชคดีที่วันนี้จะได้ลอง

 

ทา (ทาดมทา)

ทา (ทาดมทา)

 

ไม่ทา ก็ดม อมเช็ด

ไม่อม ก็ดม ทาเช็ด

เป็นกล่อง หรือลองเป็นเม็ด

ถ้าไม่เอา ไม่ต้องมาให้เห็น

 

ไม่ทา ก็อม ดมเช็ด

ไม่อม ก็ดม ทาเช็ด

เป็นกล่อง หรือลองเป็นเม็ด

ถ้าไม่เอา ไม่ต้องมาให้เห็น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***