ตาสว่าง

Lyrics

Found - โมเดิร์นด็อก (Moderndog)

Written by:โมเดิร์นด็อก

ท้องฟ้าแสนจะกว้างใหญ่

 

หนทางยังคงยาวไกล

 

แล้วเธอนั้นก็เดินจากไป

 

เหลือเพียงเราที่ต้องห่าง

 

กับวันเวลาที่แสนเลือนลาง

 

กลับคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างอย่างเคย

 

สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า ในใจ

 

ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม

 

ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป สายตาพลันสว่างขึ้นมา

 

ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ทุกเวลา

 

ถึงเวลาที่ฉันนั้นควรสงบ ใช้ปัญญาที่เหลือทบทวน ที่ผ่านมา ให้เข้าใจ

 

สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า ต่อไป

 

ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม

 

ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป สายตาพลันสว่างขึ้นมา

 

ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ทุกเวลา

 

ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้

 

สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า ในใจ

 

ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม

 

ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป สายตาพลันสว่างขึ้นมา

 

ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ทุกเวลา

 

ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Explore more music on JOOX now.

Free music, live, and karaoke.

Explore more music on JOOX now.

Free music, live, and karaoke.