ปล่อยวาง

Playground1 ส.ค. 2014

เนื้อเพลง

เพลง : ปล่อยวาง

ศิลปิน : Playground

อยากทำอะไรก็เชิญ

ก็เชิญได้เลยตามสบาย

ไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องยอม

อะไรมากมาย

เท่ากับวันนี้ที่เธอต้องการมีอีกคน

เธอจะมีใครก็ช่างเธอ

ฉันคงไม่เกี่ยวกับเธอแล้ว

ทุกวันที่ดีดีที่เรานั้นเคยมี

ก็คงจะจบลงแค่ในวันนี้

จบแล้ว

รักที่ให้เธอเหนื่อยล้ามามากพอ

จนยอมต้องปล่อยไป

ถึงเธอดีเพียงใด

ฉันคงไม่เข้าไปสนใจ

แม้อยากจะกอดเธอ ขนาดไหน

แต่ในวันนี้

ฉันคงต้องยอมปล่อยมือ

ที่รั้งเธอออกมา เพื่อกอดตัวเอง

เมื่อเธอไม่สนใจ

ฉันคงต้องรักตัวฉันเอง

และปล่อยให้เธอไปไกลจากตรงนี้

อย่างไม่มีวันกลับมา...

ปล่อยวางทุกสิ่งจากเธอ

เพื่อทำหัวใจให้มันลืม

ลืมวันเวลาที่มันไม่เข้าทีข่มใจให้ลืม

ไม่อยากจะจำวันเวลานั้นอีกแล้ว

เธอจะมีใครก็ช่างเธอ

ฉันคงไม่เกี่ยวกับเธอแล้ว

ทุกวันที่ดีดีที่เรานั้นเคยมี

ก็คงจะจบลงแค่ในวันนี้

จบแล้ว

รักที่ให้เธอเหนื่อยล้ามามากพอ

จนยอมต้องปล่อยไป

ถึงเธอดีเพียงใด

ฉันคงไม่เข้าไปสนใจ

แม้อยากจะกอดเธอ ขนาดไหน

แต่ในวันนี้

ฉันคงต้องยอมปล่อยมือ

ที่รั้งเธอออกมา เพื่อกอดตัวเอง

เมื่อเธอไม่สนใจ

ฉันคงต้องรักตัวฉันเอง

และปล่อยให้เธอไปไกลจากตรงนี้

อย่างไม่มีวันกลับมา...

โห...

รักเธออยู่ แต่ก็รู้ว่าไม่ได้

เธอจะมีใครก็ช่างเธอ

ฉันคงไม่เกี่ยวกับเธอแล้ว

ทุกวันที่ดีดีที่เรานั้นเคยมี

ก็คงจะจบลงแค่ในวันนี้

จบแล้ว

รักที่ให้เธอเหนื่อยล้ามามากพอ

จนยอมต้องปล่อยไป

ถึงเธอดีเพียงใด

ฉันคงไม่เข้าไปสนใจ

แม้อยากจะกอดเธอ ขนาดไหน

แต่ในวันนี้

ในวันนี้ ฉันคงต้องยอมปล่อยมือ

ที่รั้งเธอออกมา เพื่อกอดตัวเอง

เมื่อเธอไม่สนใจ

ฉันคงต้องรักตัวฉันเอง

และปล่อยให้เธอไปไกลจากตรงนี้

อย่างไม่มีวันกลับมา...

โห...

ฉันคงจะอยู่กับเธอ อีกไม่ไหว

รักเธออยู่ แต่ก็รู้ว่าไม่ได้

โห...

โน โน โน โน โน โน

ฉันคงต้องยอมแพ้

ฉันคงต้องยอมแล้ว

ฉันคงต้องยอม

จะปล่อยเธอไปจากฉัน

รักเธออยู่แต่ก็รู้ว่าไม่ได้

ฉันคงจะต้องปล่อยวาง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***