เนื้อเพลง

เพลง: เสมอ

 

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

กี่วันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากหลาย

ซอกซอนซ้ำซ้ำ

โค้งโค้ง ซ้ำซ้ำ วนวน

 

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง

ไอ้ทางเก่า ซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมเดิม

จากเช้าจนค่ำ ยันอีกวัน ขวนขวาย

หากินทำงานรับใช้ใคร...หนอ

 

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย

เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา

มีแต่เธอสม่ำเสมอ

ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า

 

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ

และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา

 

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง

ไอ้ทางเก่า ซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมเดิม

จากเช้าจนค่ำ ยันอีกวัน ขวนขวาย

หากินทำงานรับใช้ใคร...หนอ

 

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย

เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา

มีแต่เธอสม่ำเสมอ

ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า

 

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ

และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา

 

 

กี่วันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากหลาย

ซอกซอน ซ้ำซ้ำ

โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน

คอยอยู่เคียงข้างกัน... เสมอ

และเป็นเธอคนเดิม... เสมอ

...ทุกเวลา

 

กี่วันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากหลาย

ซอกซอน ซ้ำซ้ำ

โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน

คอยอยู่เคียงข้างกัน... เสมอ

และเป็นเธอคนเดิม... เสมอทุกเวลา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***