บ้านเรา

นันทิดา แก้วบัวสาย30 ต.ค. 1997

เนื้อเพลง

บ้านเรา - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:ประสิทธิ์ พยอมยงค์/ชาลี อินทรวิจิตร

บ้านเรา แสนสุขใจ

 

แม้จะอยู่ ที่ไหน

 

ไม่สุขใจ เหมือนบ้านเรา

 

คำว่าไท ซึ้งใจ

 

เพราะมิใช่ทาสเขา

 

ด้วยพระบารมีล้นเกล้า

 

คุ้มเรา ร่มเย็นสุขสันต์

 

ทุ่งทิพย์ ฟ้าขลิบทอง

 

ริ้วแดดส่องสดใส

 

งามจับใจมิใช่ฝัน

 

ปวงสตรี สมเป็น

 

ศรีชาติเฉิดฉัน

 

ดอกไม้ชาติไทยยึดมั่น

 

หอมทุกวัน ระบือไกล

 

บุญนำพา กลับมาถึงถิ่น

 

ทรุดกายลงจูบดิน

 

ไม่ถวิลอายใคร

 

หัวใจฉัน ใครรับฝาก

เอาไว้

 

จากกันแสนไกล

 

ยังเก็บไว้ หรือเปล่า

 

เมฆจ๋า ฉันว้าเหว่ใจ

 

ขอวานหน่อยได้ไหม

 

ลอยล่องไปยังบ้านเขา

 

จงหยุดพัก

 

แล้วครวญรับฝาก

 

กับสาว

 

ว่าฉันคืนมาบ้านเก่า

 

ขอยึดเอา ไว้เป็นเรือนตาย

 

บุญนำพา

 

กลับมาถึงถิ่น

 

ทรุดกายลงจูบดิน

 

ไม่ถวิลอายใคร

 

หัวใจฉัน ใครรับฝาก

 

เอาไว้

 

จากกันแสนไกล

 

ยังเก็บไว้ หรือเปล่า

 

เมฆจ๋า ฉันว้าเหว่ใจ

 

ขอวานหน่อยได้ไหม

 

ลอยล่องไปยังบ้านเขา

 

จงหยุดพัก

 

แล้วครวญรับฝาก

 

กับสาว

 

ว่าฉันคืนมาบ้านเก่า

 

ขอยึดเอา

 

ไว้เป็นเรือนตาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***