ถ้าหัวใจฉันมีปีก

นันทิดา แก้วบัวสาย30 ต.ค. 1997

เนื้อเพลง

ถ้าหัวใจฉันมีปีก - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:ทวีพงศ์ มณีนิล

หากดวงใจ

 

ฉันมี ปีกบิน

 

เหลิงลอยเมฆินทร์ได้ดั่งฝัน

 

จะอยู่ไหน ไม่เคย หวั่น

 

ฉันบินมาพลันอยู่ใกล้เธอ

 

แต่บัดนี้ เราห่างกัน สุดกู่

 

เธอคงไม่รู้ว่าฉันพร่ำเพ้อ

 

ค่ำเช้า ทุกวัน

ฉันเฝ้ามองเหม่อ

 

คร่ำครวญ เรียกเธอ

หาเธอเรื่อยมา

 

เฝ้าแต่ครวญ

เสียงเพลง ฝากลม

 

เพื่อคลายทุกข์ตรมท่วมอุรา

 

ฝากกระซิบ ถึงเธอว่า

 

ทุกคำสัญญาจดจำมั่น

 

อีกไม่ช้า คงกลับมาสู่

 

เคลียคลอชื่นชู้เหมือนดังใฝ่ฝัน

 

ยิ่งคิด คราใด ฉันยังใจหวั่น

 

หากเธอ แปรผัน ฉันคงขาดใจ

 

เฝ้าแต่ครวญ เสียงเพลง ฝากลม

 

เพื่อคลายทุกข์ตรมท่วมอุรา

 

ฝากกระซิบ ถึงเธอว่า

 

ทุกคำสัญญาจดจำมั่น

 

อีกไม่ช้า คงกลับมาสู่

 

เคลียคลอชื่นชู้เหมือนดังใฝ่ฝัน

 

ยิ่งคิด คราใด

 

ฉันยังใจหวั่น

 

หากเธอ แปรผัน

ฉันคงขาดใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***