ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง MY TYPE ศิลปิน iKON

MY TYPE

iKON16 พ.ย. 2015

เนื้อเพลง

Song: MY TYPE

Artist: iKON

 

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก แน ชวีฮยังจอกยอก

มัลฮาจี อานาโด นือกีมี วา

มอรีบูทอ พัลกึทกาจี ทา

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก นัน นอรึล โพมยอน

คาจีโก ชีพอซอ อันดารี นา

ชากี ชอนกาจีโด แซงกากี นา

pow

คานึน พัลมก อาแร อุนดงฮวาวา

ชองแซก ซือกีนีจินเน วันบยอกฮัน โชฮวา

ซัลจัก ทึน ดึจฮัน คาดีกอน อาแร

ตุก ตอรอจิน คิน แซงมอรีกา ชัม โควา

ซูจูบึน นูนูซึมโด

มอง แตรีนึน ดึจฮัน โมซึบโด

เยปือเกมัน โพอีโก คาซือมี มัก ตอลรยอ

แว อีเจยา นาทานัจนี

you're my ชวีฮยังจอกยอก

oh oh นอเย กานยอริน มีโซ

oh oh นารึล โพนึน นุนบิชโด

ฮึมจาบึล เทกา ออบซอ

ฮันชีโด ชีรูฮัล ทือมี ออบซอ perfect

oh oh แอโกย ซอกิน มกโซรี

oh oh คากาวอจีนึน อูรี

แว อีเจยา นาทานาซอ

ทือดีออ ซารังงี ชาจาวาซอ

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก แน ชวีฮยังจอกยอก

มัลฮาจี อานาโด นือกีมี วา

มอรีบูทอ พัลกึทกาจี ทา

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก นัน นอรึล โพมยอน

คาจีโก ชีพอซอ อันดารี นา

ชากี ชอนกาจีโด แซงกากี นา

pow

A girl ชัมชี มัล ชม มูรึลเก

คือ กาชิลฮัน มัลทูนึน ออดีซอ โต แพวอจแด

you work and walk

and spit words like a boss

wonder woman

ฮยอนชิลพานึน นอเย ยอซองซือรออุม

Oh นือกิมจอกิน นือกิม

โต มวอนกา แมฮกจอกิน นุนบีเช แมโรยเดว

ซอมเซฮัน คือ ซนกิล

โต มวอนกา ออจองจองฮัน มมจิจ

I like it babe

oh oh นอเย คานยอริน มีโซ

oh oh นอรึล โพนึน นุนบิชโด

ฮึมจาบึล เทกา ออบซอ

ฮันชีโด ชีรูฮัล ทือมี ออบซอ perfect

oh oh แอโกย ซอกิน มกโซรี

oh oh คากาวอจีนึน อูรี

แว อีเจยา นาทานาซอ

ทือดีออ ซารังงี ชาจาวาซอ

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก แน ชวีฮยังจอกยอก

มัลฮาจี อานาโด นือกีมี วา

มอรีบูทอ พัลกึทกาจี ทา

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก นัน นอรึล โพมยอน

คาจีโก ชีพอซอ อันดารี นา

ชากี ชอนกาจีโด แซงกากี นา

pow

นัน นีกา ชองมัล โชวา

โต คากึม ฮาพุมฮานึน โมซึบกาจีโด

แน ซือทาอีรียา

โอ มาอือมี ชัล มาจา

แน คาซือมี พอกชาอลรา

นีกา นัล พูรึล แตมาดา

อิบกาเอ อูซือมี กือนีจิล อานา

Oh girl you know that I love you

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก แน ชวีฮยังจอกยอก

มัลฮาจี อานาโด นือกีมี วา

มอรีบูทอ พัลกึทกาจี ทา

นอนึน แน ชวีฮยังจอกยอก นัน นอรึล โพมยอน

คาจีโก ชีพอซอ อันดารี นา

ชากี ชอนกาจีโด แซงกากี นา

pow

นัน นีกา ชองมัล ชฮฮา

โต กากึม ฮาพุมฮานึน โมซึบกาชีโด

แน ซือทาอิลรียา

นัน นีกา ชองมัล ชฮฮา

โต กากึม ฮาพุมฮานึน โมซึบกาชีโด

แน ซือทาอิลรียา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***