ตัวไกลใจเหงา

อรวี สัจจานนท์17 ม.ค. 2002

เนื้อเพลง

ตัวไกลใจเหงา - อรวี สัจจานนท์ (Orrawee Sajjanon)

สุริยันจันทรา

 

ที่จากฟ้ายังมีเวลามาเยือน

 

แต่ใจพี่ซิแชเชือน

 

ไม่กลับมาเยือนเหมือน

สุริยันจันทรา

 

หรือรังเกียจว่าจน

 

พี่ไม่มาสน

 

พี่ไม่เมตตา

 

น้องเองเป็นชาวนา

 

ไม่มีปัญญา

 

จะแข่งบุญใคร

 

มองฟ้าเวิ้งว้าง

 

หมดทาง เมื่อพี่จากไกล

 

มองฟ้าไม่อำไพ

 

ในดวงใจ

 

เหมือนไฟแผดเผา

 

พี่คงลืม น้องแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนวมา

พรากจากเรา

 

เมื่อพี่ไกลหัวใจเหงา

 

ในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอย

 

มองฟ้าเวิ้งว้าง

 

หมดทาง เมื่อพี่จากไกล

 

มองฟ้าไม่อำไพ

 

ในดวงใจ

 

เหมือนไฟแผดเผา

 

พี่คงลืม น้องแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนวมา

พรากจากเรา

 

เมื่อพี่ไกลหัวใจเหงา

 

ในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***