ตัวไกลใจเหงา

ฝน ธนสุนธร14 พ.ค. 2016

เนื้อเพลง

 

ตัวไกลใจเหงา - ฝน ธนสุนทร (冯·彤顺通)

Written by:Sure Entertainment

สุริยัน จันทรา

 

ที่จากฟ้า ยังมีเวลา

 

มาเยือน

 

แต่ใจพี่ ซิแชเชือน

 

ไม่กลับมาเยือน

เหมือนสุริยัน จันทรา

 

หรือรังเกียจว่าจน

 

พี่ไม่มาสน

 

พี่ไม่เมตตา

 

น้องเอง เป็นชาวนา

 

ไม่มีปัญญา

จะแข่งบุญใคร

 

มอง ฟ้า เวิ้ง ว้าง

 

หมดทาง

 

เมื่อพี่จากไกล

 

มอง ฟ้า ไม่อำไพ

 

ในดวงใจ เหมือนไฟ

 

แผดเผา

 

พี่ คงลืม น้องแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนว

 

มาพราก จากเรา

 

เมื่อพี่ไกล

หัวใจเหงา

 

ในใจเรา

 

นั้นเฝ้าแต่คอย

 

มองฟ้า เวิ้งว้าง

 

หมดทาง

 

เมื่อพี่จากไกล

 

มองฟ้า ไม่อำไพ

 

ในดวงใจ เหมือนไฟ

 

แผดเผา

 

พี่ คงลืม น้องแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนว

 

มาพราก จากเรา

 

เมื่อพี่ไกล หัวใจเหงา

 

ในใจเรา นั้นเฝ้าแต่คอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***