ฤดูร้อน

Lula18 ธ.ค. 2007

เนื้อเพลง

ฤดูร้อน - ลุลา (Lula)

ฤดูร้อน ลุลา

 

บ่อยครั้งที่ใจ

 

เดินออกไปไม่มองข้างทาง

 

หยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่า

 

ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน

 

สับสนวุ่นวาย

 

หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด

 

เมื่อเธอมาจากฉันไป

 

หยุดทั้งหัวใจ

 

เดินต่อไปไม่มีแสงดาว

โอบกอดน้ำตา

 

โอบกอดหัวใจกับความเศร้า

 

ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน

 

ที่สับสนวุ่นวาย

 

หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด

 

เมื่อเธอมาจากฉันไป

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย

 

ฤดูร้อนไม่มีเธอ

 

เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ

 

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย

 

ฤดูร้อนไม่มีเธอ

 

เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ

 

บ่อยครั้งที่ใจ

 

เปิดออกไปไม่ลืมเรื่องราว

ชากเก่าย้อนมา

 

เดินผ่านไปไม่เป็นเช่นเดิม

 

ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน

 

ที่สับสนวุ่นวาย

 

หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด

 

เมื่อเธอมาจากฉันไป

ยืนมองท้องฟ้า

ไม่เป็นเช่นเคย

 

ฤดูร้อนไม่มีเธอ

 

เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ

 

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย

 

ฤดูร้อนไม่มีเธอ

 

เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ

 

ฤดูร้อน

 

ไม่มีเธอเหมือนก่อนขาดเธอ

 

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***