แฟนฉัน

กวาง ABnormal6 ต.ค. 2011

เนื้อเพลง

แฟนฉัน - กวาง Abnormal (Kwang ABnormal)

Written by:นราธิป กาญจนวัฒน์/ประเทือง อุดมกิจนุภาพ/ศิริศิลป์ โชติวิจิตร

จิตใจตรงกัน ผูกพันรักใหม่

 

สุขใจเหลือเกิน รักเพลินสดใส

 

มอบรักให้เธอ ใจฉันเหม่อลอย

 

หากเธอยังคอย ฉันพลอยอิ่มใจ

 

หกนาฬิกา แอบมาพบเธอ

 

เจอะกันทุกที โสภีงามแท้

 

ไม่แพ้เทวี จันทร์สีผ่องเพ็ญ

 

เธอคงมองเห็น

ฉันเป็นยอดชาย

 

ภูมิใจฉันได้เธอมา

 

จะถนอมกล่อมเธอ

 

ยามมองช่างซึ้งเลิศเลอ

 

ยามเธอโปรยยิ้มให้มา

 

แก้มเธอแดงหนักหนา

 

เจ็ดนาฬิกา รีบมาเล่าเรียน

 

ใจยังหมุนเวียน ถึงเรืยนสับสน

 

ชอบคิดกังวล ไม่พ้นเรื่องเธอ

 

นี่ไงเพื่อนเกลอ รูปเธอแฟนฉัน

 

ภูมิใจฉันได้เธอมา

จะถนอมกล่อมเธอ

 

ยามมองช่างซึ้งเลิศเลอ

ยามเธอโปรยยิ้มให้มา

 

แก้มเธอแดงหนักหนา

 

เจ็ดนาฬิกา รีบมาเล่าเรียน

 

ใจยังหมุนเวียน ถึงเรียนสับสน

 

ชอบคิดกังวล ไม่พ้นเรื่องเธอ

 

นี่ไงเพื่อนเกลอ รูปเธอแฟนฉัน

 

นี่ไงเพื่อนเกลอ รูปเธอแฟนฉัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***