ซุ้มรักเก่า

สายัณห์ สัญญา29 ส.ค. 2018

เนื้อเพลง

 

ซุ้มรักเก่า - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

มองเห็นที่เคย

นั่งพรอดรักกัน

 

พาฉันเศร้าใจ

 

เคยฝากอาลัยแสนชื่น

 

ก่อนนี้เราเคย

 

ชิดเชยทุกคืน

 

เราต่างเริงรื่น ชื่นใจ

 

ลมหนาวแผ่วมา

ยิ่งพาหนาวใจ

 

เมื่อไร้คู่ชม

 

ยามดึกยิ่งตรมหมองใหม้

 

ใต้ซุ้มใบบัง

 

ฉันยังจำได้

เคยฝากดวงใจ

มอบไว้ต่อกัน

 

หวล เฝ้า รำลึก ถึง

 

ครวญคร่ำรำพึงทุกวัน

 

เธอพรากจากไกล

 

ลับไปเหมือนจันทร์

 

คงไม่มีวันจะย้อนมาใหม่

 

คงเหลือแต่เพียง

ซากรอยสัมพันธ์

 

ที่ฉันไม่เลือน

 

ยังติดใจเตือนฝันใฝ่

 

โอ้ซุ้มรักเอย

 

รักเคยเคียงใกล้

 

ชวนให้เปลี่ยวใจ

เมื่อไร้คู่ชม

 

คงเหลือแต่เพียง

ซากรอยสัมพันธ์

 

ที่ฉันไม่เลือน

 

ยังติดใจเตือนฝันใฝ่

 

โอ้ซุ้มรักเอย

 

รักเคยเคียงใกล้

 

ชวนให้เปลี่ยวใจ

เมื่อไร้คู่ชม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***