หรือเข้าสู่ระบบ

ก่อนสิไป

พี สะเดิด4 ก.ย. 2017
เนื้อเพลง

เพลง: ก่อนสิไป

ศิลปิน: พี สะเดิด

 

อยู่ซื่อซื่อเจ้ากะมาเฮ็ดแบบนี้

อยู่ซื่อซื่ออ้ายถืกเจ้าบ่ใยดี

อยู่ซื่อซื่อความฮักเฮาคือมุ่นอุ้ยปุ้ย

 

คันสิว่าอ้ายเปลี่ยนไปกะบอกติ๊

คันสิว่าเจ้าได้พ้อคนที่ดี

คันสิว่าเพิ่นนั่นดีกว่าอ้ายทุกอย่าง

อ้ายกะบ่ได้เคืองคันเจ้าสิจากหนี

แต่ขออย่าเป็นจังซี่

 

ก่อนเจ้าสิไปซ่อยบอกความนัย

ให้อ้ายได้ฮู้จักบาดเถ่าะ

ก่อนบ่ได้พบได้พ้ออีกแล้ว

 

เกิดขึ้นย่อนเจ้าเหงาเจ้าจอบมีไผ

หรือแม่นความห่างไกลคือเป็นลายต่าง

อ้ายละเลยอ้ายเคยเฮ็ดหยังให้

บอกมาให้อ้ายเข้าใจก่อนสิไป

อยากได้ยินจากคนเคยฮักกัน

 

คันจังซั่นเจ้าบ่ฮักอ้ายแล้วติ๊

หรือบ่เคยฮักอ้ายเลยจักนาที

บ่เคยเห็นค่าความดีที่มีให้กัน

แต่ถ้ายังหลูโตนผู้บ่าวเก่าคนนี้

ขอเจ้าอย่าเป็นจังซี่

 

ก่อนเจ้าสิไปซ่อยบอกความนัย

ให้อ้ายได้ฮู้จักบาดเถ่าะ

ก่อนบ่ได้พบได้พ้ออีกแล้ว

 

เกิดขึ้นย่อนเจ้าเหงาเจ้าจอบมีไผ

หรือแม่นความห่างไกลคือเป็นลายต่าง

อ้ายละเลยอ้ายเคยเฮ็ดหยังให้

บอกมาให้อ้ายเข้าใจก่อนสิไป

อยากได้ยินจากคนเคยฮักกัน

 

ก่อนเจ้าสิไปซ่อยบอกความนัย

ให้อ้ายได้ฮู้จักบาดเถ่าะ

ก่อนบ่ได้พบได้พ้ออีกแล้ว

 

เกิดขึ้นย่อนเจ้าเหงาเจ้าจอบมีไผ

หรือแม่นความห่างไกลคือเป็นลายต่าง

อ้ายละเลยอ้ายเคยเฮ็ดหยังให้

บอกมาให้อ้ายเข้าใจก่อนสิไป

อยากได้ยินจากคนเคยฮักกัน

 

เกิดขึ้นย่อนเจ้าเหงาเจ้าจอบมีไผ

หรือแม่นความห่างไกลคือเป็นลายต่าง

อ้ายละเลยอ้ายเคยเฮ็ดหยังให้

บอกมาให้อ้ายเข้าใจก่อนสิไป

อยากได้ยินจากคนเคยฮักกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***