พ่อเป็นกรรมกร (บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต 25 ปี พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (มีหวัง)) (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee (Mee Hwang))

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, Yutdanai Mungnimit, Udon Teenakul, Suwan Manosorn6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Por Pen Kam Ma Korn (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee (Mee Hwang)) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)/Yutdanai Mungnimit/Udon Teenakul/Suwan Manosorn

ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว

ทุกครั้งที่หิวฉันคิดถึงพ่อ

 

พ่อเป็นกรรมกร

พ่อต้องจากจรไปแดนไกล

 

ต้องจากบ้านไป

 

ไปขายแรงงาน

 

พ่อจากบ้านไป

 

ไปขายแรงงาน

 

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน

แต่ในยามจนกลับหายหมด

 

ก็ใครเล่าใครอยากจน

ใครอยากอดทน

ขื่นขมดวงใจ

 

จากบ้าน

 

ห่างเมืองไปทำไม

 

ทุกข์กาย

 

ทุกข์ใจ

 

ไปทำไม

 

ก็อยู่เมืองไทย

 

ค่าแรงรายได้ต่ำ

 

จะทำก็ทำได้ยังไง

 

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์

เสียงแทบไม่มี

 

เสียงของเรา

ไม่มีความหมาย

 

พ่อยิ้มสู้ไว้

 

เพื่อครอบครัวอยู่ดี

 

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

อยู่เมืองไทย

 

อยู่ดีไม่ดี

 

อยู่เมืองไทย

 

พออยู่เมืองไทย

 

ค่าแรงรายได้ต่ำ

 

จะทำก็ทำได้ยังไง

 

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์

เสียงแทบไม่มี

 

เสียงของเรา

ไม่มีความหมาย

 

พ่อยิ้มสู้ไว้

 

เพื่อครอบครัวอยู่ดี

 

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

อยู่เมืองไทย

 

อยู่เมืองไทย

 

อยู่เมืองไทย

 

พ่อเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อเป็นฉันกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อเป็นฉันกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อเป็นฉันกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อเป็นฉันกรรมกร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***