OrLog In

โลกทั้งผองพี่น้องกัน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 ต.ค. 2010

Lyrics

เพลง: โลกทั้งผองพี่น้องกัน

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

หากเป็นดั่งอินทรี ที่บินอย่างเสรี

เพียงเธอทอดสายตาลงยังเบื้องล่าง

ความจริงทั้งมวล จะปะจักษ์แจ้ง แจ่มกระจ่าง

พึ้นดินแมกไม้ ผืนน้ำขุนเขา

สรรพชีพ สรรพสิ่ง สรรพสัตว์

สิ่งเดียวเท่านั้น ที่แยกเราจากกัน

นั่นคือ…ชื่อของเรา

หากเราลืมชื่อของทุกสิ่ง ทั้งปวง

เราจะอยุ่ร่วมสันติ เป็นนิรันดร์

น้ำตาของชาวพุทธ น้ำตาของชาวคริสต์

น้ำตาของชาวมุสลิม

ก็คือน้ำ…ที่เค็มปร่า เหมือนกัน

ขาวเหลืองแดงดำ คล้ำรวยมีจน

คนทุกแห่งหนเลือดต่างเป็นสีแดง

โกรธเกลียดชิงชัง ทำลายล้างอย่างคลั่งแค้น

ก็เพราะเรา ติดในชื่อของกัน

หากเป็นดั่งอินทรี ที่บินอย่างเสรี

เพียงเธอทอดสายตาลงยังเบื้องล่าง

ความจริงทั้งมวล จะปะจักษ์แจ้ง แจ่มกระจ่าง

ว่าผองเรา…ล้วนพี่น้องกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***