ถึงเพื่อน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 ต.ค. 2010

เนื้อเพลง

เพลง: ถึงเพื่อน

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

ในโลกแห่งความ ฝัน

และวันที่เป็น จริง

เรื่องราว ทุก สิ่ง

ต่างกัน มาก มาย

เธอจง เสาะ หา

พบพา นำ ไป

เพียงรักเต็มหัว ใจ

กำลังใจ เต็ม ทรวง

ถ้าเธอ เหนื่อย นัก

หยุดพัก เสีย ก่อน

ล้มตัว ลงนอน แนบตัก ฉัน นี่

จะหนาว จะร้อน

จะคอย พัด วี

หลับฝัน ถึงสิ่ง ดี

หลีก หนี สิ่ง เลว

แม้เธอ ปวด ร้าว

ก็ขอ เพียง สู้

ฉันยัง ยืน อยู่

คู่เธอ มิ แหนงหน่าย

หากเธอ อยาก ถาม

ว่าฉัน คือ ใคร

ฉันคือ หัว ใจ

ศรัทธา ของผอง ชน

ถ้าเธอ เหนื่อย นัก

หยุดพัก เสีย ก่อน

ล้มตัว ลงนอน แนบตัก ฉัน นี่

จะหนาว จะร้อน

จะคอย พัด วี

หลับฝัน ถึงสิ่ง ดี

หลีกหนี สิ่ง เลว

แม้เธอ ปวด ร้าว

ก็ขอ เพียง สู้

ฉันยัง ยืน อยู่

คู่เธอ มิ แหนงหน่าย

หากเธอ อยากถาม

ว่าฉัน คือ ใคร

ฉันคือ หัว ใจ

ศรัทธา ของผอง ชน...

หากเธอ อยากถาม

ว่าฉัน คือ ใคร

ฉันคือ หัว ใจ

ศรัทธา ของผอง ชน...

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***