เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย

มนต์แคน แก่นคูน14 พ.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย

ศิลปิน: มนต์แคน แก่นคูน

 

บ่ต้องเว้าดอกหล่า

ประหยัดไว้สาคำอธิบาย

บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย

ถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้น

กะบ่แม่นฮักดอกติ๊

กับหลายปีที่เฮามีหยังกัน

เมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝัน

ก็ถึงวันอ้ายต้องอกหัก

 

คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ

บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก

เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก

แต่เสียใจคักเมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา

 

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย

เจ้าทำท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ

สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ

ก็เพื่อความฝันเพื่อคำสัญญา

นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย

บัดสิไปเว้าง่ายง่ายว่าจบหนา

ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา

บ่มีค่าบ่มีแฮงสิเหนี่ยวรั้ง

 

บ่ต้องเว้าดอกหล่า

เอาเก็บไว้สาคำว่าห่วงหลาย

ปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าย

ได้สาใจกับฮักที่พ่ายพัง

เวลาดีดีของชีวิต

ที่อ้ายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่าง

ระเบิดเวลาเจ้าฝังไว้ที่ปลายทาง

คือฮักฮ้างฮ้างโอ๊ยมันเจ็บคัก

 

คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ

บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก

เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก

แต่เสียใจคักเมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา

 

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย

เจ้าทำท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ

สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ

ก็เพื่อความฝันเพื่อคำสัญญา

นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย

บัดสิไปเว้าง่ายง่ายว่าจบหนา

ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา

บ่มีค่าบ่มีแฮงสิเหนี่ยวรั้ง

 

อ้ายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมา

เจ้าบ่เคยเจ้าบ่เคย

บ่เคยฮักอ้ายเลย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***