สาวสองเมือง

ไมค์ ภิรมย์พร27 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

สาวสองเมือง - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

Written by:วิเชียร คำเจริญ

 

ฝากคำข้าโขง

 

ลอยโค้งจีบสาวเวียงจันทร์

 

ฝากคำจำนรร

 

เลยอรัญจีบสาวขะแม

 

ด้วยใจตั้งจิต

 

อยากเป็นมิตร

 

กับน้องจะแย่

 

หนุ่มไทยอยากนอนร่วมแคร่

 

กับโฉมเจ้าสาวสองเมือง

 

อยากเป็นคู่ครอง

 

น้องนวลเขมรและลาว

 

เชื่อมควายแตกร้าวดีดั้งคราว

 

เมื่อครั้งฟูเฟื่อง

 

แม้นมีลูกเต้า

 

กับแม้สาวโฉมงามสองเมือง

 

จะเป็นโซ่ทองเส้นเขื่อน

 

ฉุดสามเมืองให้ดีกันหนอ

 

ลูกโตฉกาจลูกอาจได้เป็นผู้นำ

 

สายเลือดแห่งเมตตาธรรม

 

คงด่ำใจเหมือนไทยผู้พ่อ

 

เรื่องพาลคงจบ

 

เรื่องชวนรบก็คงไม่ก่อ

 

เพราะลูกสองเมืองนั่นหนอ

 

ต้องคิดถึงข้อมีพ่อเป็นไทย

 

ขะแมแก้มขาว

 

อีกทั้งแม่สาวลาเวียง

 

พี่แอบส่งเสียง

 

ลอยมาเพียงกระซิบขวัญใจ

 

พี่คิดเช้าเย็นเจ้าจะเห็น

 

จริงด้วยหรือไม่

 

หากเราแต่งงานกันได้

 

โลกคงวิไลไปค่อนเอเซีย

 

ลูกโตฉกาจลูกอาจได้เป็นผู้นำ

 

สายเลือดแห่งเมตตาธรรม

 

คงด่ำใจเหมือนไทยผู้พ่อ

 

เรื่องพาลคงจบ

 

เรื่องชวนรบก็คงไม่ก่อ

 

เพราะลูกสองเมืองนั่นหนอ

 

ต้องคิดถึงข้อมีพ่อเป็นไทย

 

ขะแมแก้มขาว

 

อีกทั้งแม่สาวลาเวียง

 

พี่แอบส่งเสียง

 

ลอยมาเพียงกระซิบขวัญใจ

 

พี่คิดเช้าเย็นเจ้าจะเห็น

 

จริงด้วยหรือไม่

 

หากเราแต่งงานกันได้

 

โลกคงวิไลไป่ค่อนเอเซีย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***