2012 Big Bang Live Concert CD : Alive Tour in Seoul

BIGBANG10 ม.ค. 2013 12 เพลง
เกี่ยวกับ 2012 Big Bang Live Concert CD : Alive Tour in Seoul
Big Bang在2012年2月推出五辑《Alive》之后,随即在3月展开世界巡回演唱会《Big Bang Alive Tour 2012》,在13个国家举行48场公演,动员80万人。本作收入巡回首站2012年3月2至4日首尔公演现场录音的12首歌曲,包括《Bad Boy》、《Blue》、《Fantastic Baby》和《Lies》等。

อัลบัมอื่นของ BIGBANG

FLOWER ROAD13 มี.ค. 2018
MADE13 ธ.ค. 2016
E5 ส.ค. 2015
D1 ก.ค. 2015