Dengarkan lagu คือความหวาน nyanyian Lipta dengan lirik

คือความหวาน

Lipta8 Sep 2014

Lirik คือความหวาน

คือความหวาน - Lipta

Written by:Lipta

 

เธอคือความหวาน

 

ที่ใจฉันต้องการตลอดมา

 

เธอคือความฝันที่ฉัน

 

นั้นไม่อยากเชื่อดวงตาของตัวเอง

 

เพราะความสดใสและยิ้มที่จริงใจ

 

ได้ทำให้ฉันนั้นต้องหวั่นไหว

 

ได้โปรดเถอะความรัก

 

ถ้าหากเป็นความรัก

 

ได้โปรดอยู่กับฉันและ

เคียงข้างกันทุกๆวัน

 

เธอคือความหวาน

 

และเธอก็เป็นธรรมชาติ

 

เธอคอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับฉัน

 

อย่างที่ฉันนั้นต้องการ

 

เธอเป็นหนึ่งคนที่ฉันนั้นรอที่จะเจอ

 

เธอเป็นเหตุผลในตัวของเธอเองแล้ว

 

ที่ฉันนั้นเลือกเธอ

 

เพราะความสดใสและยิ้มที่จริงใจ

 

ได้ทำให้ฉันนั้นต้องหวั่นไหว

 

ได้โปรดเถอะความรัก

 

ถ้าหากเป็นความรัก

 

ได้โปรดอยู่กับฉัน

 

และเคียงข้างกันทุกๆวัน

 

เธอคือความหวานและ

เธอก็เป็นธรรมชาติ

เธอคอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับฉัน

 

อย่างที่ฉันนั้นต้องการ

 

ได้โปรดเถอะความรัก

 

ถ้าหากเป็นความรัก

 

ได้โปรดอยู่กับฉันและ

เคียงข้างกันทุกๆวัน

 

เธอคือความหวานและ

เธอก็เป็นธรรมชาติ

เธอคอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับฉัน

 

ได้โปรดเถอะความรัก

 

ถ้าหากเป็นความรัก

 

ได้โปรดอยู่กับฉันและ

เคียงข้างกันทุกๆวัน

 

เธอคือความหวานและ

เธอก็เป็นธรรมชาติ

เธอคอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับฉัน

 

ได้โปรดเถอะความรัก

 

ถ้าหากเป็นความรัก

 

ได้โปรดอยู่กับฉัน

และเคียงข้างกันทุกๆวัน

 

เธอคือความหวานและ

เธอก็เป็นธรรมชาติ

เธอคอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับฉัน

 

 

อย่างที่ฉันนั้นต้องการ