Dengarkan lagu คืนนี้พี่นอนกับใคร nyanyian ผ่องศรี วรนุช dengan lirik

คืนนี้พี่นอนกับใคร

ผ่องศรี วรนุช29 Nov 2016

Lirik คืนนี้พี่นอนกับใคร

คืนนี้พี่นอนกับใคร - ผ่องศรี วรนุช

Written by:ผ่องศรี วรนุช

 

ทุกคืนน้องนอนกับพี่

 

ค่ำคืนนี้ พี่นอนกับใคร

 

ทุกคืนน้องนอนกับพี่

 

ค่ำคืนนี้ พี่นอนกับใคร

 

โอ้ พี่ จ๋า

 

ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใคร

 

ทุกคืนพี่มานอนคู่

 

ค่ำคืนนี้

พี่นอนกับใคร

 

โอ้ยอดชู้

 

ค่ำคืนนี้

พี่นอนกับใคร

 

แล้วพี่ไปอยู่หนใด

 

ค่ำคืนนี้ พี่นอนกับใคร

 

โอ้พี่ข๋า

 

ค่ำคืนนี้ พี่นอนกับใคร

 

น้องคอยพี่มาเคียงใกล้

 

ค่ำคืนนี้

พี่นอนกับใคร

 

เฝ้าอาลัย

 

ค่ำคืนนี้ พี่นอนกับใคร

 

แล้วพี่เมื่อไรกลับมา

 

ค่ำคืนนี้

พี่นอนกับใคร

 

ทุกคืนน้องนอนกับพี่

 

ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใคร

 

ยังข้องใจ นักหนา

 

น้องคอยค้อยคอยพี่กลับ

 

จนพระจันทร์

 

ลับลงนภา

 

ไม่เห็นมาจนสิ้นคืน

 

ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใคร

 

โอ้พี่จ๋า

 

ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใคร

 

สัญญาไม่นอนที่อื่น

 

ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใคร

 

ต้องทนกลืน

 

ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใคร

 

น้ำตาสะอื้นเจ็บใจ

 

ทุกคืนน้องนอนกับพี่

 

ค่ำคืนนี้

 

พี่นอนกับใคร

 

ทุกคืนน้องนอนกับพี่

 

ค่ำคืนนี้

พี่นอนกับใคร

 

ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใคร

 

ค่ำคืนนี้

 

 

พี่นอนกับใคร