Dengarkan lagu See The Real Me nyanyian Room 39 dengan lirik

See The Real Me

Room 3919 Mei 2017

Lirik See The Real Me

อย่างที่ฉันเป็น - Room 39

Written by:Olran Chujai/Chutimon Vichitrisadee/Isara Kitnitchee

 

ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง

 

ให้เขาคนนั้นเข้ามาสนใจ

 

คนอย่างฉัน

 

ที่ไม่ดีพร้อมไม่เลิศเลอ

 

ก็รู้ว่าฉันนั้น

ไม่เหมือนใคร

 

และฉันนั้นก็

ไม่ค่อยมั่นใจ

 

กับสิ่งที่เป็น

 

ที่ใครมองไม่ดีพอ

แต่เหมือนยิ่งเปลี่ยนตัวเองเท่าไร

 

ก็เหมือนยิ่งเหนื่อย

ที่ต้องเหมือนใคร

 

สักวันและจะมีสักวัน

 

อยากให้เธอได้มองหัวใจ

ข้างในที่มี

 

จะพบความงดงามในใจฉัน

 

อยากให้เธอรักกัน

 

จากข้างในตัวตนที่มี

 

อย่างที่ฉันเป็น

ขอแค่เธอมองเห็นกัน

 

เป็นอย่างที่เธอเป็น

นั้นอาจไม่ใช่แบบใครฝัน

ไม่ต้องฝืนแสร้งไปเพื่อใคร

 

แต่ให้เธอจงรู้ไว้

ว่าสักวันที่ใครรัก

 

เขาจะรักรักเธอที่ใจ

 

อย่าไปเปลี่ยนแปลง

กลายเป็นแบบใคร

 

เพื่อให้เขานั้นมาสนใจ

แต่ไม่ใช่เธอ

 

ให้เขาได้มองอย่าง

 

ที่เธอเป็นของเธอ

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

อยากให้เธอได้มอง

อย่างที่ฉันเป็น

 

แต่เหมือนยิ่งเปลี่ยนตัวเองเท่าไร

 

ก็เหมือนยิ่งเหนื่อย

ที่ต้องเหมือนใคร

 

สักวันและจะมีสักวัน

 

อยากให้เธอได้มองหัวใจ

 

ข้างในที่มี

 

จะพบความงดงามในใจฉัน

 

อยากให้เธอรักกัน

 

จากข้างในตัวตนที่มี

 

อย่างที่ฉันเป็นขอแค่เธอมองเห็นกัน

 

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

 

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

 

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

One day you'll see the real me

 

อยากให้เธอได้มองอย่างที่ฉันเป็น