Dengarkan lagu 一寸爱 nyanyian 吴俊宏 dengan lirik

一寸爱

吴俊宏29 Sep 2021

Lirik 一寸爱

一寸爱 - 吴俊宏

词:石国人

曲:石国人

酒无心 总有伤心人寄情话

换一回 抱着心痛的代价

放乎飞 你迷人誓言太超过

一句爱我 我的心乎你收买

幸福 爱甲恨乎人伤这多

情薄若纸糊的风筝

爱你 我哪像飞蛾扑入火

心换回带刺的情话

无爱过 哪会将心碎打落地

一寸一寸用泪赎回

酒无心 总有伤心人寄情话

换一回 抱着心痛的代价

放乎飞 你迷人誓言太超过

一句爱我 我的心乎你收买

幸福 爱甲恨乎人伤这多

情薄若纸糊的风筝

爱你 我哪像飞蛾扑入火

心换回带刺的情话

无爱过 哪会将心碎打落地

一寸一寸用泪赎回

幸福 爱甲恨乎人伤这多

情薄若纸糊的风筝

爱你 我哪像飞蛾扑入火

心换回带刺的情话

无爱过 哪会将心碎打落地

 

一寸一寸用泪赎回