Dengarkan lagu Surah Al-Infithaar nyanyian Adik Haikal Firdaus Al-Hafiz dengan lirik

Surah Al-Infithaar

Adik Haikal Firdaus Al-Hafiz13 Jun 2016

Lirik Surah Al-Infithaar

Bismillahir Rahmaanir Rahiim.

 

idzaa alssamaau infatharath

wa-idzaa alkawaakibu intatsarath

wa-idzaa albihaaru fujjirath

wa-idzaa alqubuuru bu’tsirath

‘alimat nafsun maa qaddamat wa-akhkharath

yaa ayyuhaa al-insaanu maa gharraka birabbika alkariimi

alladzii khalaqaka fasawwaaka fa’adalaka

fii ayyi shuuratin maa syaa-a rakkabaka

kallaa bal tukadzdzibuuna bialddiini

wa-inna ‘alaykum lahaafizhiina

kiraaman kaatibiina

ya’lamuuna maa taf’aluuna

inna al-abraara lafii na’iimin

wa-inna alfujjaara lafii jahiimin

yashlawnahaa yawma alddiini

wamaa hum ‘anhaa bighaa-ibiina

wamaa adraaka maa yawmu alddiini

tsumma maa adraaka maa yawmu alddiini

 

yawma laa tamliku nafsun linafsin syay-an waal-amru yawma-idzin lillaahi