Dengarkan lagu เจ้าหญิง (Princess) nyanyian meyou. dengan lirik

เจ้าหญิง (Princess)

meyou., Zentyarb1 Ogs 2023

Lirik เจ้าหญิง (Princess)

เธอเป็นเจ้าหญิงอยู่ในนิทาน

 

เธอคงจะไม่ต้องการผู้ชายอย่างฉัน

ดึกๆดื่นๆในยามวิกาล

 

เธอคงจะนอนอยู่กับผู้ชายคนนั้น

 

เธอเป็นเจ้าหญิงอยู่ในนิทาน

 

เธอคงจะไม่ต้องการผู้ชายอย่างฉัน

ดึกๆดื่นๆในยามวิกาล

 

เธอคงจะนอนอยู่กับผู้ชายคนนั้น

ไม่ใช่ฉัน

 

นอนก็นอนไปดิ

 

จะทำอะไรก็ทำไปสิ

 

ก็เคยมีเธอเป็นพรหมลิขิต

 

แต่ตอนนี้ผมลืมสนิทเลย

แม้เมื่อก่อนเคย

แต่ตอนนี้ผมเฉยๆ

เวลาได้ยินเรื่องเธอผมไม่ได้ทำเหมือนเดิม

เพราะตอนนี้ผมเฉยเมย

 

ให้เธอไปกับเขามันก็คงดีแล้ว

 

เมื่อเธอไม่ได้รักกันฉันก็พอแล้ว

 

แต่เธอควรรู้เอาไว้ว่าเธอนั้นน่ารัก

 

เอาจริงใครเห็นเธอเขาก็คงต้องอยาก

เธอเป็นเจ้าหญิงอยู่ในนิทาน

 

เธอคงจะไม่ต้องการผู้ชายอย่างฉัน

ดึกๆดื่นๆในยามวิกาล

 

เธอคงจะนอนอยู่กับผู้ชายคนนั้น

เธอเป็นเจ้าหญิงอยู่ในนิทาน

 

เธอคงจะไม่ต้องการผู้ชายอย่างฉัน

 

ดึกๆดื่นๆในยามวิกาล

 

เธอคงจะนอนอยู่กับผู้ชายคนนั้น

ไม่ใช่ฉัน

เธอเป็นเจ้าหญิงแต่ว่าผมมันอสูร

 

เธอคงจะรักแค่มนุษย์

เธอนอนในปราสาทผมมุดหัวอยู่ใน hood

แต่ว่าใครๆก็รู้

Girl i'm not in the mood

Right now

 

เธอไม่ต้องเรียกที่รัก

I just wanna ฟัด u ได้เปล่า

 

เรื่องคืนที่แล้วไม่นับแต่ถ้าเธอไม่รักผมไม่เอา

Hey u know me girl

ไม่ใช่ superstar แต่ว่าผมมีเงิน

ตอนเจอกันก็ไม่ใช่ผมที่เริ่ม

เธอไม่ต้องคิดเยอะ

Just **** girl i don't need love

 

ให้เธอไปแล้วทั้งใจให้เธอไปทั้งกาย

แค่อยากใกล้ชิดเธอ

แต่เจ้าหญิงคงอยู่กับเจ้าชาย

เธอเป็นเจ้าหญิงอยู่ในนิทาน

 

เธอคงจะไม่ต้องการผู้ชายอย่างฉัน

ดึกๆดื่นๆในยามวิกาล

 

เธอคงจะนอนอยู่กับผู้ชายคนนั้น

 

เธอเป็นเจ้าหญิงอยู่ในนิทาน

 

เธอคงจะไม่ต้องการผู้ชายอย่างฉัน

ดึกๆดื่นๆในยามวิกาล

 

เธอคงจะนอนอยู่กับผู้ชายคนนั้น

 

ไม่ใช่ฉัน