Dengarkan lagu Goodbye Summer nyanyian 루나 f(x) dengan lirik

Goodbye Summer

루나 f(x), Krystal, Amber[F(x)], D.O.29 Jul 2013

Lirik Goodbye Summer

 

 

Goodbye Summer - f(x)

(f(Amber+Luna+Krystal) (Feat. D.O. Of EXO-K)

 

기억해 복도에서 떠들다

같이 혼나던 우리 둘

벌서면서도 왜 그리도

즐거웠는지 알았어

그날 이후로 (Yeah Yeah)

우린 늘 (Yeah Yeah)

쌍둥이 별자리처럼

넌 나 나는 너였어

 

졸업하기 전날 많이 울던 너

남자라고 꾹 참던 너

하고 싶었던 말 못하고

뜨거웠던 그 여름처럼 안녕

친구라는 이름 어느새 미워진 이름

감추던 감정은 지금도 아픈 비밀의 기억일 뿐

우리 사인 정리할 수 없는 사진

보면 가슴 아린 Story

I'm sorry 여름아 이젠

Goodbye Yay-Yeah

 

What do I say We didn't have to play no games

I should've took that chance

I should've asked for u to stay

And it gets me down the unsaid words that still remain

시작하지도 않고 끝나버린 이야기

축제 마지막 날 너의 노래도

아른한 여름 바다도

함께라서 소중했던 맘

늦어가는 밤 하늘처럼 안녕

친구라는 이름 어느새 미워진 이름

감추던 감정은 지금도 아픈 비밀의 기억일 뿐

우리 사인 정리할 수 없는 사진

보면 가슴 아린 Story

I'm sorry 여름아 이젠 Goodbye

Baby Oh No Oh Oh 혼잣말이라서 미안해

Oh 사실은 널 사랑해 Yeah

숨기고 있던 오랜 비밀들 차라리 들켰다면

너를 품에 안아줄텐데

친구라는 이름 어느새 미워진 이름

감추던 감정은 지금도 아픈 비밀의 기억일 뿐

우리 사인 정리할 수 없는 사진

보면 가슴 아린 Story

I'm sorry 여름아 이젠 Goodbye

친구라는 이름 어느새 미워진 이름

보면 가슴 아린 Story

I'm sorry 여름아 이젠

Goodbye Yay-Yeah

랄랄랄랄라 랄랄랄랄라랄랄

랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라

 

 

 

Komen untuk Goodbye Summer (2)

Holly_jx
Holly_jx

dulu² dengar lagu ni kat soundcloud jee. sekarang dah ada kat joox! heheh

937 55
937 55

我还以为没有。。😭莫名想哭,我的青春。。