Lirik กำแพง

กำแพง - Apartmentkhunpa

Written by:Apartmentkhunpa

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

เบเกอรี่ หรือโฃนี่

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

เบเกอรี่ หรือโฃนี่

 

ด้วยกลไกการตลาด

มันเป็นเรื่องของคนขลาด

ที่ปฎิเสธความจำเป็น

ของอ็อกซิเจนในอากาศ

อยากให้มอง

บทเพลงในแง่ของศิลปะ

ที่ไม่ใช่สินค้า

พอเอามาขายแล้วคือขยะ

มันคือมันสมอง

ของเยาวชนรุ่นใหม่

ที่จะคอยอุ้มชู

อนาคตประเทศไทย

ความคิดแล้ว

ก็ปรัชญาที่จะเอามาแบ่งปัน

ไม่ใช่เป็นของพ่อค้า

ที่เอาราคามาแข่งกัน

เพราะมันจะทำให้

เพลงด้อยค่าลงไป

ในยุคที่เงินเป็นน้อง

แล้วทองจะเป็นของใคร

ในยุคที่สื่อต่างๆ

นั้นคอยหันตูดให้ฝรั่ง

เพลงไทยที่มันประเสริฐ

ทำไมเราเกิดมาแล้วไม่ฟัง

จึงเกิดคำถาม

ขึ้นภายใน

ใครก็ไม่เข้าใจ

การแข่งขัน

ทางธุรกิจ

จะ benefit เราแค่ไหน

ทุกคนในวงการ

ถ้าหันหน้ามารวมกัน

แล้วรวบรวม

ความสามารถ

เอาออกมาฟาดฟัน

 

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

เบเกอรี่ หรือโฃนี่

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

เบเกอรี่ หรือโฃนี่

 

ทำเพลงเพราะอยากทำ

ไม่ใช่ทำเพราะอยากดัง

ถ้าไม่ชอบไม่ต้องซื้อ

ถ้าจะซื้อเพราะอยากฟัง

ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจ

เป็นเพราะคุณนั้นไม่ชอบ

จะดีเลวถูกผิด

ก็คงไม่ใช่คำตอบ

ถ้าคุณจะชอบ

Rock คุณก็

Rock กันไป

แต่ทำไมต้องลืม

Jazz

มองข้ามมันไปทำไม

 

ทำไมไม่ลองฟัง

Pop bossa

หรือ hardcore

ดนตรีที่มีวิญญาณ

รูปแบบของมันก็คงไม่เคยพอ

คล้ายตะวัน

ตกมันก็เป็นเรื่องของ

Inspiration

ไม่มัวเอา

Reference

ตลอดระยะในการ

Production

นักดนตรีที่ดีฉลาด

ในการเล่าเรื่อง

ไม่มัวมาคิดจุกจิก

จะทำชีวิตให้มันเปลือง

ไม่มัวมาแบ่งสาย

ว่าสายแจมหรือสายฝึก

ไม่เคยจะแบ่งพวก

ว่าพวกเรานี้นคิดลึก

ดนตรีที่มีวิญญาณ

จึงไม่จำเป็นจะต้องประหลาด

เพราะว่าความคิด

แบ่งแยกเผ่าพันธุ์

คือความคิดของปีศาจ

 

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

เบเกอรี่ หรือโฃนี่

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

เบเกอรี่ หรือโฃนี่

 

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

เบเกอรี่ หรือโฃนี่

จะไม่มีกำแพง

ขวางกั้นคนดนตรี

จะหลับตานอน

ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดี

จะไม่มีอาร์เอส

หัวลำโพง

หรือแกรมมี่

จะไม่มีสมอลรูม

 

เบเกอรี่ หรือโฃนี่