Dengarkan lagu 新年颂 nyanyian 龙飘飘 dengan lirik

新年颂

龙飘飘15 Nov 2023

Lirik 新年颂

新年颂 - 龙飘飘

词:周燕兰

曲:岳勋

恭喜呀恭喜呀

年头迎接八财路呀

 

恭喜呀恭喜呀

新春飞来四季福呀

 

开门只见新气象

 

大地春回满庭芳

 

人人都有新希望

 

家家户户都安详呀

 

恭喜呀恭喜呀

年头迎接八财路呀

恭喜呀恭喜呀

新春飞来四季福呀

 

恭喜呀恭喜呀

年头迎接八财路呀

恭喜呀恭喜呀

新春飞来四季福呀

 

春风送入心田上

 

暖日照来幸福光

 

一元复始除残雪

 

三阳开泰齐欢唱呀

 

恭喜呀恭喜呀

年头迎接八财路呀

恭喜呀恭喜呀

 

新春飞来四季福呀