Dengarkan lagu คนชื่อเดือน nyanyian สายัณห์ สัญญา dengan lirik

คนชื่อเดือน

สายัณห์ สัญญา1 Sep 2013

Lirik คนชื่อเดือน

 

คนชื่อเดือน - สายัณห์ สัญญา

Written by:Sure Entertainment

 

เดือน เห็นเดือน

เคลื่อนคล้อย ลอยล่อง

 

แอบบังเฆมมิดมืดมน

 

จะไกลพ้นเหมือนคนชื่อเดือน

 

จงไปดีน้ำตาอย่ามีไหลเพิ่น

 

ได้ไปเป็นแม่ศรีเรือน

 

ของคนกรุงเทพที่มีเงินถม

 

เดือน เห็นเดือน

เคลื่อนคล้อย ลอยเลื่อน

 

เหมือนคนรักข้า ชื่อเดือน

 

สุดลางเลือนหัวใจขื่นขม

 

ข้าขาดเงิน

 

ขาดทองจึงต้องหมองตรม

 

คนอื่นเขามีเงินถม

 

รักจึงล่มเหมือนน้ำท่วมนา

 

เดือน ก่อนเดือนทอแสงนวลใย

 

เดี๋ยวนี้เดือนคล้อยลอยไป

 

เปรียบได้ไหมกับเธอกานดา

 

เจ้าโชคดี ข้านี้ต้องโชคน้ำตา

 

ไปเป็นหงส์

 

อย่าลืมดงกา

 

สำเนียงกากาอย่าลื้มอย่าลืม

 

เดือน เห็นเดือน

เคลื่อนคล้อยลอยต่ำ

 

ความมืดเริ่มมาครอบงำ

 

สุดทนช้ำหม่นหมองเศร้าซึม

 

เดือนจะลา

 

ลับไปด้วยใจแสนปลื้ม

 

ตรงข้ามข้าเศร้าเหงาซื่ม

 

สุดลืมคนรักชื่อเดือน

 

เดือน เห็นเดือน

เคลื่อนคล้อยลอยต่ำ

 

ความมืดเริ่มมาครอบงำ

 

สุดทนช้ำหม่นหมองเศร้าซึม

 

เดือนจะลา

 

ลับไปด้วยใจแสนปลื้ม

 

ตรงข้ามข้าเศร้าเหงาซึม

 

 

สุดลืมคนรักชื่อเดือน