Dengarkan lagu พราว nyanyian Basketband dengan lirik

พราว

Basketband25 Apr 2016

Lirik พราว

พราว - Basketband

Written by:Banana Boat/Basketband

ดาวอาจมีนับล้านดวง

 

เหม่อมองฟ้า

 

ฉันลองนับแล้วไม่รู้จำนวน

 

แต่มีหนึ่งดวงที่พร่างพราว

 

งามจับใจเมื่อส่องแสงมาให้เห็น

 

อย่างในวันนี้ที่ฉันได้พบ

และได้รู้จักเธอ

พูดคุยหยอกเย้า

และเห็นเป็นรอยยิ้ม

 

จนทำให้หัวใจฉัน

 

นั้นไหวหวั่น

 

รู้สึกดีๆ

 

คน อาจมีนับล้านคน

 

แต่เป็นเธอที่ฉันพบแล้วมีความสุข

 

มี รอยยิ้มพี่พริ้มพราว

 

มีถ้อยคำที่ทำให้ใจได้สดใส

 

อย่างในวันนี้ที่ฉันได้พบและได้รู้จักเธอ

พูดคุย หยอกเย้า

และเห็นเป็นรอยยิ้ม

 

จนทำให้หัวใจฉัน

 

นั้นไหวหวั่น

 

รู้สึกดีๆ

 

ในใจฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้

 

เจอใครก็ไม่เคยเป็นเช่นนี้

 

พบเห็นมาก็เยอะ

 

แต่มาเป็นเมื่อเห็นดาว

 

อย่างในวันนี้ที่ฉันได้พบและได้รู้จักเธอ

พูดคุย หยอกเย้า

และเห็นเป็นรอยยิ้ม

 

จนทำให้หัวใจฉันนั้นไหวหวั่น

 

 

ขอคุยกับเธออีกได้ไหม