Dengarkan lagu สิ่งที่เหลือคือลมหายใจ สิ่งที่เสียไปคือความรู้สึก nyanyian สด นำชัย อินธิวงศ์ dengan lirik

สิ่งที่เหลือคือลมหายใจ สิ่งที่เสียไปคือความรู้สึก

สด นำชัย อินธิวงศ์1 Mac 2015

Lirik สิ่งที่เหลือคือลมหายใจ สิ่งที่เสียไปคือความรู้สึก

เพลง: สิ่งที่เหลือคือลมหายใจ สิ่งที่เสียไปคือความรู้สึก

ศิลปิน: สด นำชัย อินธิวงศ์

 

รู้ว่าหมดหวังต่อการรั้งใจ

เมื่อคำตอบสุดท้ายที่อ้ายรับรู้

ก็คือการจากไป

ของคนที่ใจหลายหู่

อ้ายน้ำตาคู้

ย่อนบ่ฮู้ว่าสิเฮ้ดจังได๋

 

พอประคองหัวใจมาได้พักหนึ่ง

จากที่เคยลึกซึ้งเริ่มเฮ็ดใจได้

ลืม อ้ายลืมหมดแล้ว

การกระทำของคนหลายใจ

ความรู้สึกดีๆ เสียไป

เหลือแค่ลมหายใจบาง ๆ

 

ผิดหวัง กับการที่เจ้าเฮ็ดใส่

จากนี้จนฮอดมื้อตาย

อ้ายสิไปกวนหน้าดาน

ขอบคุณอิหลี สิ่งดีๆ สิเก็บสู่ยาง

ให้มันฝัง กับความทรงจำของใจ

 

รู้ว่าบ่มีหวังจะรั้งใจคืนมา

เจ็บจบจอดน้ำตาบ่มีต่อไป

ถามตัวเองทุกครั้ง

ว่าความรู้สึกเป็นไง

ยอมรับว่ามันเสียไป

แต่ลมหายใจ ยังมี

 

ผิดหวัง กับการที่เจ้าเฮ็ดใส่

จากนี้จนฮอดมื้อตาย

อ้ายสิไปกวนหน้าดาน

ขอบคุณอิหลี สิ่งดีๆ สิเก็บสู่ยาง

ให้มันฝัง กับความทรงจำของใจ

 

รู้ว่าบ่มีหวังจะรั้งใจคืนมา

เจ็บจบจอดน้ำตาบ่มีต่อไป

ถามตัวเองทุกครั้ง

ว่าความรู้สึกเป็นไง

ยอมรับว่ามันเสียไป

 

แต่ลมหายใจ ยังมี