Dengarkan lagu Zikir Asmaul Husna nyanyian Ustaz Asri Ibrahim dengan lirik

Zikir Asmaul Husna

Ustaz Asri Ibrahim1 Jan 2015

Komen untuk Zikir Asmaul Husna (12)

JOOX Premium
JOOX Premium

Maalikul Mulki (Maha Menguasai Kerajaan) Dzul Jalaali wal Ikraami (Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan) Al-Muqsithu (Maha Adil) Al-Jaami'u (Maha Mengumpulkan) Al-Ghaniyyu (Maha Kaya) Al-Mughniy (Maha Pemberi Kekayaan) Al-Maani'u (Maha Menolak/Membela) Adh-Dhaarru (Maha Pemberi Bahaya) An-Naafi'u (Maha Pemberi Manfaat) An-Nuuru (Maha Bercahaya) Al-Haadi (Maha Pemberi Petunjuk) Al-Badii'u (Maha Pencipta Yang Baru) Al-Baaqii (Maha Kekal) Al-Waaritsu (Maha Mewarisi) Ar-Rasyidu (Maha Cendekia) Ash-Shabuuru (Maha Penyabar) Al ladzi ladza kamits lihi Syaiun Wawas Samii'ul Bashiir Alloohumma Solli Afdhollas Sholati'alaa As'adi Makhluuqoo Tika Sayyidinaa Muhammadiwa'alaa Alihii Washohbihii wasallim 'Adada Ma'luu Maatika Wamidaa Dzakalimaa Tika Kullamaa Dzakaro Kad Dzaakiruuna Waghofala 'An Dzikrihil Ghoofiluun

Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan) Al-Qawiyyu (Maha Kuat) Al-Matiinu (Maha Kokoh/Perkasa) Al-Waliyyu (Maha Melindungi) Al-Hamiidu (Maha Terpuji) Al-Muhshii (Maha Penghitung) Al-Mubdi'u (Maha Memulai) Al-Mu'iidu (Maha Mengulangi) Al-Muhyi (Maha Menghidupkan) Al-Mumiitu (Maha Mematikan) Al-Hayyu (Maha Hidup) Al-Qayyuumu (Maha Berdiri Sendiri) Al-Waajidu (Maha Menemukan/Kaya) Al-Maajidu (Maha Mulia) Al-Waahidu (Maha Esa) Al-Aahadu (Maha Esa) Ash-Shamadu (Maha Diperlukan) Al-Qaadiru (Maha Kuasa) Al-Muqtadiru (Maha Menentukan) Al-Muqaddimu (Maha Mendahulukan) Al-Muakhkhiru (Maha Mengakhirkan) Al-Awwalu (Maha Awal/Pertama) Al-Aakhiru (Maha Akhir/Penghabisan) Azh-Zhaahiru (Maha Nyata) Al-Baathinu (Maha Tersembunyi) Al-Waali (Maha Menguasai) Al-Muta'aali (Maha Agung/Suci) Al-Barru (Maha Dermawan) At-Tawwaabu (Maha Menerima Taubat) Al-Muntaqimu (Maha Penyiksa) Al-'Afuwwu (Maha Pema'af) Ar-Ra'uufu (Maha Pengasih)

JOOX Premium
JOOX Premium

Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan) Al-Qawiyyu (Maha Kuat) Al-Matiinu (Maha Kokoh/Perkasa) Al-Waliyyu (Maha Melindungi) Al-Hamiidu (Maha Terpuji) Al-Muhshii (Maha Penghitung) Al-Mubdi'u (Maha Memulai) Al-Mu'iidu (Maha Mengulangi) Al-Muhyi (Maha Menghidupkan) Al-Mumiitu (Maha Mematikan) Al-Hayyu (Maha Hidup) Al-Qayyuumu (Maha Berdiri Sendiri) Al-Waajidu (Maha Menemukan/Kaya) Al-Maajidu (Maha Mulia) Al-Waahidu (Maha Esa) Al-Aahadu (Maha Esa) Ash-Shamadu (Maha Diperlukan) Al-Qaadiru (Maha Kuasa) Al-Muqtadiru (Maha Menentukan) Al-Muqaddimu (Maha Mendahulukan) Al-Muakhkhiru (Maha Mengakhirkan) Al-Awwalu (Maha Awal/Pertama) Al-Aakhiru (Maha Akhir/Penghabisan) Azh-Zhaahiru (Maha Nyata) Al-Baathinu (Maha Tersembunyi) Al-Waali (Maha Menguasai) Al-Muta'aali (Maha Agung/Suci) Al-Barru (Maha Dermawan) At-Tawwaabu (Maha Menerima Taubat) Al-Muntaqimu (Maha Penyiksa) Al-'Afuwwu (Maha Pema'af) Ar-Ra'uufu (Maha Pengasih)

Al-'Azhiimu (Maha Agung) Al-Ghafuuru (Maha Pengampun) Asy-Syakuuru (Maha Menghargai) Al-'Aliyyu (Maha Tinggi) Al-Kabiiru (Maha Besar) Al-Hafiizhu (Maha Memelihara) Al-Muqiitu (Maha Pemberi Kecukupan) Al-Hasiibu (Maha Menghitung/Penjamin) Al-Jaliilu (Maha Luhur) Al-Kariimu (Maha Pemurah) Ar-Raqiibu (Maha Peneliti) Al-Mujiibu (Maha Mengabulkan) Al-Waasi'u (Maha Luas) Al-Hakiimu (Maha Bijaksana) Al-Waduudu (Maha Pencinta) Al-Majiidu (Maha Mulia) Al-Baa'itsu (Maha Membangkitkan) Asy-Syahiidu (Maha Menyaksikan/Mengetahui) Al-Haqqu (Maha Benar) Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan)

JOOX Premium
JOOX Premium

Al-'Azhiimu (Maha Agung) Al-Ghafuuru (Maha Pengampun) Asy-Syakuuru (Maha Menghargai) Al-'Aliyyu (Maha Tinggi) Al-Kabiiru (Maha Besar) Al-Hafiizhu (Maha Memelihara) Al-Muqiitu (Maha Pemberi Kecukupan) Al-Hasiibu (Maha Menghitung/Penjamin) Al-Jaliilu (Maha Luhur) Al-Kariimu (Maha Pemurah) Ar-Raqiibu (Maha Peneliti) Al-Mujiibu (Maha Mengabulkan) Al-Waasi'u (Maha Luas) Al-Hakiimu (Maha Bijaksana) Al-Waduudu (Maha Pencinta) Al-Majiidu (Maha Mulia) Al-Baa'itsu (Maha Membangkitkan) Asy-Syahiidu (Maha Menyaksikan/Mengetahui) Al-Haqqu (Maha Benar) Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan)

Al-'Azhiimu (Maha Agung) Al-Ghafuuru (Maha Pengampun) Asy-Syakuuru (Maha Menghargai) Al-'Aliyyu (Maha Tinggi) Al-Kabiiru (Maha Besar) Al-Hafiizhu (Maha Memelihara) Al-Muqiitu (Maha Pemberi Kecukupan) Al-Hasiibu (Maha Menghitung/Penjamin) Al-Jaliilu (Maha Luhur) Al-Kariimu (Maha Pemurah) Ar-Raqiibu (Maha Peneliti) Al-Mujiibu (Maha Mengabulkan) Al-Waasi'u (Maha Luas) Al-Hakiimu (Maha Bijaksana) Al-Waduudu (Maha Pencinta) Al-Majiidu (Maha Mulia) Al-Baa'itsu (Maha Membangkitkan) Asy-Syahiidu (Maha Menyaksikan/Mengetahui) Al-Haqqu (Maha Benar) Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan) Al-Qawiyyu (Maha Kuat) Al-Matiinu (Maha Kokoh/Perkasa) Al-Waliyyu (Maha Melindungi) Al-Hamiidu (Maha Terpuji) Al-Muhshii (Maha Penghitung) Al-Mubdi'u (Maha Memulai) Al-Mu'iidu (Maha Mengulangi) Al-Muhyi (Maha Menghidupkan) Al-Mumiitu (Maha Mematikan) Al-Hayyu (Maha Hidup) Al-Qayyuumu (Maha Berdiri Sendiri) Al-Waajidu (Maha Menemukan/Kaya) Al-Maajidu (Maha Mulia)

JOOX Premium
JOOX Premium

Al-'Azhiimu (Maha Agung) Al-Ghafuuru (Maha Pengampun) Asy-Syakuuru (Maha Menghargai) Al-'Aliyyu (Maha Tinggi) Al-Kabiiru (Maha Besar) Al-Hafiizhu (Maha Memelihara) Al-Muqiitu (Maha Pemberi Kecukupan) Al-Hasiibu (Maha Menghitung/Penjamin) Al-Jaliilu (Maha Luhur) Al-Kariimu (Maha Pemurah) Ar-Raqiibu (Maha Peneliti) Al-Mujiibu (Maha Mengabulkan) Al-Waasi'u (Maha Luas) Al-Hakiimu (Maha Bijaksana) Al-Waduudu (Maha Pencinta) Al-Majiidu (Maha Mulia) Al-Baa'itsu (Maha Membangkitkan) Asy-Syahiidu (Maha Menyaksikan/Mengetahui) Al-Haqqu (Maha Benar) Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan) Al-Qawiyyu (Maha Kuat) Al-Matiinu (Maha Kokoh/Perkasa) Al-Waliyyu (Maha Melindungi) Al-Hamiidu (Maha Terpuji) Al-Muhshii (Maha Penghitung) Al-Mubdi'u (Maha Memulai) Al-Mu'iidu (Maha Mengulangi) Al-Muhyi (Maha Menghidupkan) Al-Mumiitu (Maha Mematikan) Al-Hayyu (Maha Hidup) Al-Qayyuumu (Maha Berdiri Sendiri) Al-Waajidu (Maha Menemukan/Kaya) Al-Maajidu (Maha Mulia)

Al-'Azhiimu (Maha Agung) Al-Ghafuuru (Maha Pengampun) Asy-Syakuuru (Maha Menghargai) Al-'Aliyyu (Maha Tinggi) Al-Kabiiru (Maha Besar) Al-Hafiizhu (Maha Memelihara) Al-Muqiitu (Maha Pemberi Kecukupan) Al-Hasiibu (Maha Menghitung/Penjamin) Al-Jaliilu (Maha Luhur) Al-Kariimu (Maha Pemurah) Ar-Raqiibu (Maha Peneliti) Al-Mujiibu (Maha Mengabulkan) Al-Waasi'u (Maha Luas) Al-Hakiimu (Maha Bijaksana) Al-Waduudu (Maha Pencinta) Al-Majiidu (Maha Mulia) Al-Baa'itsu (Maha Membangkitkan) Asy-Syahiidu (Maha Menyaksikan/Mengetahui) Al-Haqqu (Maha Benar) Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan) Al-Qawiyyu (Maha Kuat) Al-Matiinu (Maha Kokoh/Perkasa) Al-Waliyyu (Maha Melindungi) Al-Hamiidu (Maha Terpuji) Al-Muhshii (Maha Penghitung) Al-Mubdi'u (Maha Memulai) Al-Mu'iidu (Maha Mengulangi) Al-Muhyi (Maha Menghidupkan) Al-Mumiitu (Maha Mematikan) Al-Hayyu (Maha Hidup) Al-Qayyuumu (Maha Berdiri Sendiri) Al-Waajidu (Maha Menemukan/Kaya) Al-Maajidu (Maha Mulia) Al-Waahidu (Maha Esa) Al-Aahadu (Maha Esa)

JOOX Premium
JOOX Premium

Al-'Azhiimu (Maha Agung) Al-Ghafuuru (Maha Pengampun) Asy-Syakuuru (Maha Menghargai) Al-'Aliyyu (Maha Tinggi) Al-Kabiiru (Maha Besar) Al-Hafiizhu (Maha Memelihara) Al-Muqiitu (Maha Pemberi Kecukupan) Al-Hasiibu (Maha Menghitung/Penjamin) Al-Jaliilu (Maha Luhur) Al-Kariimu (Maha Pemurah) Ar-Raqiibu (Maha Peneliti) Al-Mujiibu (Maha Mengabulkan) Al-Waasi'u (Maha Luas) Al-Hakiimu (Maha Bijaksana) Al-Waduudu (Maha Pencinta) Al-Majiidu (Maha Mulia) Al-Baa'itsu (Maha Membangkitkan) Asy-Syahiidu (Maha Menyaksikan/Mengetahui) Al-Haqqu (Maha Benar) Al-Wakiilu (Maha Memelihara Penyerahan) Al-Qawiyyu (Maha Kuat) Al-Matiinu (Maha Kokoh/Perkasa) Al-Waliyyu (Maha Melindungi) Al-Hamiidu (Maha Terpuji) Al-Muhshii (Maha Penghitung) Al-Mubdi'u (Maha Memulai) Al-Mu'iidu (Maha Mengulangi) Al-Muhyi (Maha Menghidupkan) Al-Mumiitu (Maha Mematikan) Al-Hayyu (Maha Hidup) Al-Qayyuumu (Maha Berdiri Sendiri) Al-Waajidu (Maha Menemukan/Kaya) Al-Maajidu (Maha Mulia) Al-Waahidu (Maha Esa) Al-Aahadu (Maha Esa)

Nas-aluka Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha Illaahu Ar-Rahmaanu (Maha Pengasih) Ar-Rahiimu (Maha Penyayang) Al-Maaliku (Maha Merajai) Al-Qudduusu (Maha Suci) As-Salaamu (Maha Menyelamatkan) Al-Mu'minu (Maha Pemelihara Keamanan) Al-Muhayminu (Maha Penjaga) Al-'Aziizu (Maha Mulia) Al-Jabbaaru (Maha Perkasa) Al-Mutakabbiru (Maha Megah) Al-Khaaliqu (Maha Pencipta) Al-Baari'u (Maha Pembuat) Al-Mushawwiru (Maha Pembentuk) Al-Ghaffaaru (Maha Pengampun) Al-Qahhaaru (Maha Pemaksa) Al-Wahhaabu (Maha Pemberi) Ar-Razzaaqu (Maha Pemberi Rizki) Al-Fattaahu (Maha Membukakan) Al-'Aliimu (Maha Mengetahui) Al-Qaabidhu (Maha Mencabut) Al-Baasithu (Maha Meluaskan) Al-Haafidhu (Maha Menjatuhkan) Ar-Raafi'u (Maha Mengangkat) Al-Mu'izzu (Maha Pemberi Kemuliaan) Al-Mudzillu (Maha Pemberi Kehinaan) As-Samii'u (Maha Mendengar) Al-Bashiiru (Maha Melihat) Al-Hakamu (Maha Menetapkan Hukum) Al-'Adlu (Maha 'Adil) Al-Lathiifu (Maha Lemah Lembut) Al-Khabiiru (Maha Waspada) Al-Haliimu (Maha Penyantun)

JOOX Premium
JOOX Premium

Nas-aluka Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha Illaahu Ar-Rahmaanu (Maha Pengasih) Ar-Rahiimu (Maha Penyayang) Al-Maaliku (Maha Merajai) Al-Qudduusu (Maha Suci) As-Salaamu (Maha Menyelamatkan) Al-Mu'minu (Maha Pemelihara Keamanan) Al-Muhayminu (Maha Penjaga) Al-'Aziizu (Maha Mulia) Al-Jabbaaru (Maha Perkasa) Al-Mutakabbiru (Maha Megah) Al-Khaaliqu (Maha Pencipta) Al-Baari'u (Maha Pembuat) Al-Mushawwiru (Maha Pembentuk) Al-Ghaffaaru (Maha Pengampun) Al-Qahhaaru (Maha Pemaksa) Al-Wahhaabu (Maha Pemberi) Ar-Razzaaqu (Maha Pemberi Rizki) Al-Fattaahu (Maha Membukakan) Al-'Aliimu (Maha Mengetahui) Al-Qaabidhu (Maha Mencabut) Al-Baasithu (Maha Meluaskan) Al-Haafidhu (Maha Menjatuhkan) Ar-Raafi'u (Maha Mengangkat) Al-Mu'izzu (Maha Pemberi Kemuliaan) Al-Mudzillu (Maha Pemberi Kehinaan) As-Samii'u (Maha Mendengar) Al-Bashiiru (Maha Melihat) Al-Hakamu (Maha Menetapkan Hukum) Al-'Adlu (Maha 'Adil) Al-Lathiifu (Maha Lemah Lembut) Al-Khabiiru (Maha Waspada) Al-Haliimu (Maha Penyantun)

mohd hafizi
mohd hafizi

Alhamdulillah ✌️

kuntom
kuntom

alhamdulillah..suka dengar.....

Fazli Gorgon
Fazli Gorgon

best

Hotel - 073353180
Hotel - 073353180

rse tenang je