Dengarkan lagu 金包銀 nyanyian 秦永 dengan lirik

金包銀

秦永, 刘秋仪1 Dis 2017

Lirik 金包銀

金包银 - 秦咏/刘秋仪

词:蔡振南

曲:蔡振南

别人啊的生命

系框金搁包银

 

阮的生命呒哒钱

 

别人啊哪开嘴

系金言玉语

 

阮哪系加讲话

 

粘咪着出代志

 

怪阮的落土时

嘟着歹八字

 

人系好命仔

阮是咧做兄弟

 

窗外的野鸟替阮啼

人在江湖身不由己

 

虽然系做兄弟

 

阮心呀真唏微

 

烧酒伴阮渡日子

 

过去啊的往事

 

呒敢提起

 

想袜越头行

 

怎样的无勇气

 

别人啊的生命

 

系框金搁包银

 

阮的生命呒哒钱

 

别人啊哪开嘴

系金言玉语

 

阮哪系加讲话

 

粘咪着出代志

 

怪阮的落土时

嘟着歹八字

 

人系好命仔

阮是咧做兄弟

 

窗外的野鸟替阮啼

人在江湖身不由己

 

虽然系做兄弟

 

阮心呀真唏微

 

烧酒伴阮渡日子

 

过去啊的往事

 

呒敢提起

 

想袜越头行

 

 

怎样的无勇气

Komen untuk 金包銀 (7)

Nicky Ong
Nicky Ong

谢谢你自己

Stacy Yap
Stacy Yap

good

🇵🇭听了不吃亏🇲🇾
🇵🇭听了不吃亏🇲🇾

请关注我🥰、让我也关注您🤩,谢谢🙏

好听

🇵🇭听了不吃亏🇲🇾
🇵🇭听了不吃亏🇲🇾

请关注我🥰、让我也关注您🤩,谢谢🙏

好听👍💖💚🧡🖤💜💛💙❤️💥💥

🇵🇭听了不吃亏🇲🇾
🇵🇭听了不吃亏🇲🇾

请关注我🥰、让我也关注您🤩,谢谢🙏

Lili yap
Lili yap

好听👍💖💚🧡🖤💜💛💙❤️💥💥

Czyingg
Czyingg

好听