Dengarkan lagu ใจแลกใจ nyanyian N/A dengan lirik

ใจแลกใจ

N/A, JordSmizz, Medkit.Z10 Nov 2021

Lirik ใจแลกใจ

ใจแลกใจ - N/A/JordSmizz/Medkit.Z

Lyrics by:Chitsanupong Lex

Composed by:Chitsanupong Lex

เธออย่าหาว่าฉันไม่พูด

เธออย่าหาว่าฉันไม่รู้

เธอไปกับเขาทุกที

ตอนที่ตัวฉันนั้นไม่อยู่

 

เธออย่าพึ่งใจร้าย

ตอนเธอไปฉันไม่มีรูป

ไม่เหลือไรให้จำ

และไม่เหลือไรให้ดู

 

ภาพเรื่องราว

ของสองเรานั้นยังอยู่ตลอดไป

ฉันมี นิทาน

เรื่องนึงจะเล่าให้เธอได้ฟัง

เลิกกัน ไม่นาน

ของเพียงแค่เธอต้องการจะฟัง

เธอคิดถึงกันบ้างไหม

เธอก็คงจะบอกว่าไม่เท่าไร

ฝากความคิดนี้ไปไกลแสนไกล

ฉันแค่อยากจะรู้ว่าเธอนั้นคิดเช่นไร

แล้วถ้าเกิดว่าเธอคิดถึงงั้นเราไปเที่ยวกันมั้ย

ฉันจะพาเธอออกไปเหยียบพื้นทราย

ตัวฉันนั้นก็ไม่เท่าไรแต่ว่าฉันก็มีใจแลกใจ

 

ใจแลกใจ ฉันก็มีใจแลกใจ

 

ใจแลกใจ ฉันก็มีใจแลกใจ

 

ใจแลกใจ ฉันก็มีใจแลกใจ

 

ใจแลกใจ ฉันก็มีใจแลกใจ

 

ภาพเรื่องราว

ของสองเรานั้นยังอยู่ตลอดไป

ฉันมี นิทาน

เรื่องนึงจะเล่าให้เธอได้ฟัง

เลิกกัน ไม่นาน

ของเพียงแค่เธอต้องการจะฟัง

เธอคิดถึงกันบ้างไหม

เธอก็คงจะบอกว่าไม่เท่าไร

ฝากความคิดนี้ไปไกลแสนไกล

ฉันแค่อยากจะรู้ว่าเธอนั้นคิดเช่นไร

แล้วถ้าเกิดว่าเธอคิดถึงงั้นเราไปเที่ยวกันมั้ย

ฉันจะพาเธอออกไปเหยียบพื้นทราย

ตัวฉันนั้นก็ไม่เท่าไรแต่ว่าฉันก็มีใจแลกใจ

ไปเหอะแยกไป

ขอโทษที่ไม่มีตังค์ผมมีแต่ใจแลกใจ

ผมเองมีศักดิ์ศรีไม่เข้าไปแย่งใคร

ถ้าเธอคิดดีแล้วโอเคแน่ใจ

ให้เธอไปกับแม่งไง

ตอนที่ยังมีเธอผมไม่เคยดูสาว

ฝันที่เราเคยพากันว่าจะพาไปภูเขา

คิดถึงทุกท่าทางในตอนที่คุณหาว

และผมจะคอยเป็นฟืน

 

ในตอนที่คุณเหงา