Dengarkan lagu 真情比酒濃 (修复版) nyanyian 龙飘飘 dengan lirik

真情比酒濃 (修复版)

龙飘飘, 新时代乐队5 Feb 2016

Lirik 真情比酒濃 (修复版)

 

真情比酒浓 - 龙飘飘

词:咏咏

曲:John Teo

那天我和你初呀初相逢

 

就和你有了情呀情人梦

 

情人梦滋味甜呀甜蜜蜜

真情比酒浓

我把我的心印在梦中

你把你的心印在梦中

情人梦呀情人梦永远被歌颂

 

爱的花盛开一呀一丛丛

 

爱的果结满情呀情人梦

情人梦充满亲呀亲蜜蜜

 

真情比酒浓

 

我把我的心印在梦中

 

你把你的心印在梦中

 

情人梦呀情人梦永远被歌颂

 

我把我的心印在梦中

你把你的心印在梦中

 

情人梦呀情人梦永远被歌颂