Dengarkan lagu Hindi Maiiwanan nyanyian Imelda Papin dengan lirik

Hindi Maiiwanan

Imelda Papin3 Apr 2019

Lirik Hindi Maiiwanan

Hindi Maiiwanan - Imelda Papin

Lyrics by:Alex Catedrilla

Composed by:Alex Catedrilla

Di sukat akalain

 

Na mangyari ito

 

Na mayrong tututol

 

Sa nabuong pagsuyo

 

Di pa ba malaya

 

Ang puso kong ito

 

Pag-ibig na kailanmang

 

Pinupuna't ginugulo

 

Pabayaan na sana

 

Ang aking damdamin

 

Kung anong itinibok

 

Siyang dapat na sundin

 

Sa bawat ngiti ko

Mararamdaman niyo rin

 

Na ako'y maligaya

 

Sa kanyang piling

 

Hinding-hindi

Ko siya maiiwanan

 

Naturuan na ang puso ko ng

Tapat niyang pagmamahal

 

Sa harap ng madla

 

Sa mata ng Maykapal

 

Siya ang palad

Ko siya ang mahal

 

Pabayaan na sana

 

Ang aking damdamin

 

Kung anong itinibok

 

Siyang dapat na sundin

 

Sa bawat ngiti ko

 

Mararamdaman niyo rin

Na ako'y maligaya

 

Sa kanyang piling

 

Hinding-hindi

Ko siya maiiwanan

 

Naturuan na ang puso ko

Ng tapat niyang pagmamahal

 

Sa harap ng madla

 

Sa mata ng Maykapal

 

Siya ang palad

Ko siya ang mahal

 

Hinding-hindi

Ko siya maiiwanan

 

Naturuan na ang puso

Ko ng tapat

Niyang pagmamahal

 

Sa harap ng madla

 

Sa mata ng Maykapal

 

Siya ang palad ko siya

 

 

Oh siya ang mahal